Glyph

30 GODINA OD USVAJANJA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA: „PRAVA DETETA U SRBIJI – GDE SMO SADA I ŠTA NAM PREDSTOJI“

21.11.2019.

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije i Centar za prava deteta organizovali su konferenciju „Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji“, 20. novembra 2019. godine, povodom 30 godina od kada je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima deteta. Ovaj specijalan dan je obeležen diskusijom predstavnika relevantnih institucija u oblasti zaštite prava deteta zajedno sa decom i mladima.

Ovogodišnja konferencija bila je prilika da razmotrimo ono što je do sada urađeno u Srbiji u vezi ostvarivanja prava deteta, kao i da gledamo unapred i identifikujemo prioritetne oblasti za naš zajednički rad na jačanju zaštite prava deteta. Uvodna izlaganja je pratila diskusija posvećena temama participacije dece, nasilja nad decom i pravosuđa po meri deteta. Na konferenciji su, pored stručnjaka iz sistema pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, civilnog društva i drugih, aktivno učestvovala i deca.

Konferenciju su svečano otvorili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Ređina de Dominićis, direktorka kancelarije UNICEF u Srbiji i Ingve Engstrom, šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na konferenciji je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Srbije rekla da je u Srbiji od ratifikacije ove konvencije mnogo toga urađeno na poboljšanju prava deteta, a da ono što predstoji u pravnom smislu jesu donošenje Zakona o pravima deteta i izmene Porodičnog zakona.

“Deca u sebi imaju pritajenu mogućnost i za pad i za procvat, stoga svi imamo obavezu da osiguramo zaštitu ugroženih. Na svima nama, roditeljima, lekarima, nastavnicima je obaveza da uvećamo i razotkrijemo potencijal koje svako dete poseduje”, naznačila je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta Vlade.

Glavne poruke ovog razgovora bile su da je veoma važno da težimo zajedničkom razumevanju najviših standarda prava deteta propisanih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim standardima i da omogućimo da se glas dece čuje.

“Do danas je mnogo toga urađeno u Srbiji kako bi se odredbe u ovoj zemlji pretvorile u praksu i standarde po kojima postupamo, a pre svega dostigli smo to da deca znaju gde su njihova prava upisana, koje obaveze je država preuzela i šta je to što mogu od nas odraslih s punm pravom da očekuju”, istakla je dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

Ovim povodom Ređina de Dominićis, direktorka kancelarije UNICEF u Srbiji, je naglasila da je Konvencija o pravima deteta dokument koji je doneo brojne promene i inspirisao mnoge države da rade za zaštiti prava deteta. Ona je istakla da su neka od najvećih dostignuća u poslednjih 30 godina da je smrtnost dece upola manja, vakcinisanje dece je omogućilo da se spasi 2 do 3 miliona dečijih života godišnje, a broj dece koja pohađaju osnovnu školu je porastao za 40 odsto. Takođe je istakla i važnost Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 na ostvarivanje prava deteta.

Šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Ingve Engstrom naveo je da “sva deca treba da imaju pravo da odrastu u pristojnom okruženju”, kao i da je Evropska unija posebno posvećena poštovanju Konvencije o pravima deteta i njenih osnovnih principa.

Ovom prilikom učesnici konferencije izneli su svoje zaključke o trenutnom stanju u Srbiji kada je reč o participaciji dece, nasilja nad decom i pravosuđa po meri deteta.

Deca i mladi – članice Dečijeg informativno kulturnog servisa – Kluba DX pri Centru za prava deteta su takođe učestvovale u diskusiji i iznele svoja mišljenja o unapređenju prava deteta učešća dece u procesima koji ih se tiču.

“Mnogo toga se preduzima povodom zaštite prava deteta u školama, domovima zdravlja, u pravosuđu, u centrima za socijalni rad. Nažalost, naši vršnjaci ne znaju dovoljno o tome, a najviše oni koji žive van Beograda. Važno je da se što veći broj dece edukuje, a posebno roditelji jer mnogi ne znaju kako da vaspitaju decu na zdrav način. Važno je da sva deca znaju svoja prava, da mogu iskažu svoje mišljenje i da znamo da će ono biti uvaženo. Zato bi bilo značajno da imamo instituciju koja bi se bavila samo zaštitom prava deteta”, poručila je prisutnima Andrea Rajičić, članica Kluba DX, u okviru Centra za prava deteta.

Na konferenciji je predstavljena i publikacija Preporuke komiteta za prava deteta „Na pola puta — šta je do sada urađeno i šta nam predstoji“ Predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji koju je zajednički pripremila Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji (Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku). U ovom dokumentu Koalicija je izdvojila preporuke Komiteta za prava deteta koje smatra najprioritetnijim, ne umanjujući značaj i svih drugih preporuka Komiteta za prava deteta za koje je neophodno preduzeti niz mera u cilju njihovog ispunjenja. S obzirom da je participacija dece jedan od ključnih principa rada Centra za prava deteta, u ovoj publikaciji smo dali i preporuke koje su sama deca formulisala kako bi svoje vršnjake podstakla da se informišu i zalažu za ostvarivanje svojih prava.

Direktor Užičkog centra za prava deteta, Radovan Cicvarić osvrnuo se na preporuke koje je Komitet za prava deteta uputio Republici Srbiji, a koji se odnosi na ostvarivanje prava deteta u obrazovnom sistemu, participaciju dece, zaštitu dece od nasilja u informacionim i komunikacionim tehnologijama i zaštitu dece od diskriminacije.

Direktorka udruženja građana ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima Marija Anđelković je govorila o preporukama koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji, a koje se odnose na seksualnu eksploataciju dece i naročito Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

Ujedno, učesnici su imali priliku i da se upozanju sa glavnim nalazima Izveštaja o stanju prava deteta na zaštitu od online seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, koji je pripremio Centar za prava detreta. U izveštaju je, između ostalog, ukazano na određene manjkavosti zakondavnog i strateškog okvira, a ujedno su date i preporuke za njegovo unapređenje.

Dragan Vulević, specijalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavio je Nacrt zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i ukazao na to zašto je i koliko je važno da se jedan ovakav sveobuhvatan zakon usvoji.

Prof. dr Nevenka Žegarac na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu govorila je o brojnim aspektima koji se tiču zaštite dece od nasilja, a poseban je fokus stavljen na ključne izazove koji stoje pred nama.

Direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović predstavila je pitanja u vezi sa reformom pravosuđa po meri deteta. Navela je da pravosuđe po meri deteta predstavlja neophodan korak u ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Srbiji.

Prof. dr Nevena Petrušić na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu prezentovala je izazove i perspektive u oblasti zastupanja deteta u građanskim sudskim postupcima. Ovom prilikom je posebno istakla značaj instituta kolizijskog staratelja u zaštiti prava deteta.

Konferencija je podržana u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.