Glyph

PREDSTAVNICE CENTRA ZA PRAVA DETETA NA KONFERENCIJI SAVETA EVROPE U STRAZBURU POVODOM 30 GODINA OD USVAJANJA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA

Direktorka Ines Cerović, koordinatorka Kluba DX Tamara Tomašević i članica Kluba DX Andrea Rajičić učestvovale su na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o pravima deteta u Strazburu “Redefining power: strengthening the rights of the child as the key to a future-proof Europe” koju je organizovao Savet Evrope 13. i 14. novembra 2019. godine. Konferencija je bila posvećena sagledavanju toga šta evropske države rade povodom unapređenja zaštite prava deteta i izazova sa kojima se suočavaju.

Na konferenciji su pored stručnjaka iz raznih zemalja članica Saveta Evrope aktivno učestvovala i deca.

Predstavnica Kluba DX Andrea posebno je aktivnu ulogu imala u panelu posvećenom uvažavanju najboljih interesa deteta u situacijama razvoda roditelja i separacije. Sudije i drugi stručnjaci koji su učestvovali u ovom panelu istakli su da je ponekad teško uvažiti mišljenje deteta prilikom donošenja odluka, posebno u situacijama kada deca nakon izvesnog vremena promene mišljenje pod uticajem novih okolnosti življenja. Članica Kluba DX Andrea napomenula je da isto tako i sudije mogu da promene mišljenje kao i deca, pa prema tome i svoje odluke, i da je to pitanje procesa i procedura koje moraju baš zbog toga da budu fleksibilnije. Njen komentar je dobio veliku podršku publike i pokrenuo razmenu mišljenja i stavova od strane brojnih stručnjaka i stručnjakinja koji su podržali njeno stanovište. Ovaj komentar je tako predstavljao okosnicu dalje diskusije. U završnom delu panela, Andrea je izabrana zajedno sa predstavnikom sa Malte da predstavi svoje ideje za poboljšanje participacije dece u radu parlamenata.

Više o konferenciji možete videti OVDE.

   

  

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U NOVOM SADU

U okviru festivala „Prava deteta“ u Novom Sadu je 7. novembra 2019. godine održana radionica sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta Medicinske škole „7. april“, koju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za prava deteta, a na temu: „Prava deteta u politikama i praksi“.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz predstavljanje publikacije prilagođene deci “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta“, sa pravima deteta uopšte i mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou. Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su se upoznali i sa postojećim mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa procesom izveštavanja pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope tako što je predstavljen i dečji izveštaj pripremljen u okviru drugog kruga monitoringa nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji koji su pripremili deca i mladi iz Kluba DX uz podršku Centra za prava deteta.

Radionica je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children Internationali uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

ODRŽANE RADIONICE KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA DRUGE EKONOMSKE ŠKOLE I OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MILUTINOVIĆ“

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, koji se obeležava 17. oktobra, članovi i članice Kluba DX su  održale radionice sa članovima i članicama učeničkih parlamenata na temu siromaštva i rizika koje siromaštvo nosi u Drugoj ekonomskoj školi i u Osnovnoj školi „Ivan Milutinović“.

Predstavili smo kahoot kviz na temu Siromaštva i razgovarali smo vrstama podrške koju vršnjaci mogu da pruže. Takođe razgovarali smo i o institucionalnoj zaštiti za žrtve seksualnog zlostavljanja i ekspolatacije.

 

 

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX učestvovala na dvodnevnom sastanku Dečjeg saveta „Eurochild-a“ u Briselu

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX, Una Ljiljak,  je 7. i 8. oktobra 2019. godine učestvovala na dvodnevnom sastanku Dečjeg saveta „Eurochild-a“u Briselu (više o Dečjem savetu možete videti OVDE). Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koji rade širom Evrope na promociji prava i dobrobiti dece i mladih, a njihov cilj je participacija dece na evropskom nivou. Centar za prava deteta je aktivni član međunarodne mreže Eurochild.

Tokom dvodnevnog sastanka deca su sarađivala sa sekretarijatom „Eurochilda“ i drugim stručnjacima radi izrade nove Strategije o participaciji dece i planiranja sledeće Eurochild konferencije.

 

 

 

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX I PREDSTAVNIKA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GO ZVEZDARA

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX I PREDSTAVNIKA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GO ZVEZDARA

U GO Zvezdara je 26. juna 2019. godine održana radionica Kluba DX i predstavnika Štaba za vanredne situacije. Ovom prilikom predstavnice Kluba DX prikazale su petominutni online Kahoot kviz o zaštiti dece u vanrednim situacijama i kratak video o posetama dece iz dečijeg informativno-kulturnog servisa osnovnoj školi „Branko Pešić“, „Ivan Milutinović“ i Drugoj ekonomskoj skoli, u kojima su deca informisala svoje vršnjake o načinima zaštite u situacijama zemljotresa, poplava, požara, klizišta i toplotnog udara.

Predstavnice Kluba DX razgovarale su sa predstavnicima Štaba o njihovim odgovornostima, na koji način Štab funkcioniše i kako bi opštine u Beogradu mogle da podignu nivo informisanosti dece i mladih o dostupnim načinima zaštite u slučajevima vanredne situacije.

Ova radionica održana je u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA U UŽICU

U Užicu je 25. juna 2019. godine u Regionalnom centru Užice održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkih parlamenata iz Tehničke škole, Ekonomske škole, Užičke gimnazije i Medicinske škole. Ova aktivnost realizovana je u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz predstavljanje publikacije prilagođene deci “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta“, sa pravima deteta uopšte i mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou. Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su se upoznali i sa postojećim mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa procesom izveštavanja pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope tako što je predstavljen i dečji izveštaj pripremljen u okviru drugog kruga monitoringa nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji koji su pripremili deca i mladi iz Kluba DX uz podršku Centra za prava deteta.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji sprovodi Centar za prava deteta u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

 

 

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U OŠ „IVAN MILUTINOVIĆ“

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.  Jedan od ciljeva projekta odnosi se na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tim povodom je 5. juna 2019. godine u OŠ „Ivan Milutinović“ održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Na interaktivnoj radionici deca su kreirala ključne poruke protiv telesnog kažnjavanja dece.

Na radionici se govorilo o tome da je važno da se nasilje prijavi, a deca su informisana o tome kome mogu da se obrate u tim situacijama.

 

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U OŠ „BRANKO PEŠIĆ“

27. maja 2019. godine u Osnovnoj školi „Branko Pešić“ održana je radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Radionica je bila na temu romske kulture i romskog jezika. Na interaktivnoj radionici deca su razgovarala o najpoznatijim Romima i Romkinjama kod nas i u svetu. Tom prilikom OŠ „Branko Pešić“ su donirane i knjige na romskom jeziku.

Radionica je organizovana u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji sprovodi Centar za prava deteta u partnerstvu sa Save the Children International , uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

 

 

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U DRUGOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.  Jedan od ciljeva projekta odnosi se na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tim povodom je 16. maja 2019. godine u Drugoj ekonomskoj školi održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Na interaktivnoj radionici deca su kreirala ključne poruke protiv telesnog kažnjavanja dece. Takođe, na radionici se govorilo o tome da je važno da se nasilje prijavi, a deca su informisana o tome kome mogu da se obrate u tim situacijama.

 

 

Pogledajte ovaj video koji će pomoći deci i mladima širom Srbije da se upoznaju sa svojim pravima i kako ih mogu ostvariti

U okviru projekta „Praćenje preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa UNICEF-om u Srbiji i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, zajedno sa decom i mladima iz Kluba DX pripremili smo onlajn tutorijal o Konvenciji o pravima deteta, ulozi Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija i preporukama koje je Srbija dobila u februaru 2017. godine. Ovaj video će pomoći deci i mladima širom Srbije da se upoznaju sa svojim pravima, o tome ko brine da se ona .ostvaruju, kakva je situacija u Srbiji i na koji način se svako dete može uključiti u proces!

Video će ti pomoći:
– da se tvoje mišljenje čuje!
– da saznaš šta je to Konvencija o pravima deteta, Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija i kakve preporuke koje se tebe tiču su date Srbiji!
– da razumeš šta je potrebno uraditi kako bi se poštovala prava sve dece u Srbiji!
– da razumeš zašto je sve ovo za tebe važno!

NAPIŠI NAM I TI SVOJE MIŠlJENJE na www.misljenjadece.cpd.org.rs/

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U OŠ „BRANKO PEŠIĆ“ U ZEMUNU

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International , uz finansijsku podršku Vlade Švedske.  Jedan od ciljeva projekta odnosi se na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tim povodom je 11. aprila 2019. godine u Osnovnoj školi „Branko Pešić“ održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Na  interaktivnoj radionici deca su kreirala ključne poruke protiv telesnog kažnjavanja dece. Takođe, na radionici se govorilo o tome da je važno da se nasilje prijavi, a deca su informisana o tome kome mogu da se obrate u tim situacijama.

 

 

U toku je prijava za radionicu o angažovanju mladih kroz mobilno novinarstvo – „Tvoja tačka gledišta“

Mladima je potrebno više prilika da učestvuju u društvu, pa i na digitalan način, i da podele svoje mišljenje o pitanjima koja ih se tiču. UNICEF Srbija organizuje radionicu „Tvoja tačka gledišta“ o angažovanju mladih kroz mobilno novinarstvo 30. marta 2019. godine.

Više informacija o radionici i načinu prijavljivanja možete naći OVDE.

ODRŽANA AKTIVNOST KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKOG PARLAMENTA U NIŠU

U Nišu je 2. marta 2019. godine u Srednjoj školi „Škola mode i lepote“ održana aktivnost dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Ova aktivnost je sprovedena kroz interaktivnu radionicu i Kahoot kviz na temu osnovnih prava predviđenih Konvencijom o pravima deteta.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta UN kroz predstavljanje lako čitljive publikacije “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta, pravima deteta, mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou.  Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su imala prilike da se upoznaju i sa mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa izveštavanjem pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope.  Predstavljen je i dečji izveštaja u okviru drugog kruga nadzora nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji.

Aktivnost je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

 

PREDSTAVLJENA PRIKUPLJENA MIŠLJENJA DECE ZA IZRADU NOVOG NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA DECU PREDSEDNICI SAVETA ZA PRAVA DETETA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Članice Kluba DX koji funkcioniše pri Centru za prava deteta su 19. decembra 2018. godine dostavile i predstavile mišljenja dece o tome šta treba da bude obuhvaćeno novim Nacionalnim akcionim planom za decu predsednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije prof. dr Slavici Đukić Dejanović.

U cilju prikupljanja mišljenja dece razvijena je metodologija na osnovu koje su u proces bila uključena deca iz 5 gradova: Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad and Užice. Organizovane su posebno kreirane radionice na kojima su prikupljena mišljenja ukupno 250 dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, a oblasti koje su obuhvaćene se tiču kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, participacije dece, unapređenja brige o zdravlju dece i zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece kroz kulturno-obrazovne, sportske i rekreativne aktivnosti i sl.

Zajednički sastanak realizovan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

ODRŽANA RADIONICA SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA

U Novom Sadu je 3. novembra 2018. godine održana radionica sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta, koju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za prava deteta, a na temu: „Prikupljanje mišljenja dece u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu“.

Radionica je za cilj imala prikupljanje mišljenja dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, unapređenja brige o zdravlju dece, kao i prilikama koje bi doprinele kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece. Prikupljena mišljenja će biti dostavljena Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije i radnoj grupi zaduženoj za kreiranje novog Nacionalnog plana akcije za decu. Radionici su prisustvovali učenici iz osnovnih škola „Đura Jakšić“, Kać, „Miroslav Antić“, Futog, OŠ „Đura Daničić“ i „Petefi Šandor“, Novi Sad, kao i Gimnazije „Svetozar Marković“ i Doma učenika „Brankovo Kolo“.

Radionica je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children Internationali uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

 

 

 

 

Održane radionice u Kragujevcu i Nišu povodom prikupljanja mišljenja dece u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu

Tokom juna 2018. godine Centar za prava deteta započeo je rad na prikupljanju mišljenja dece u  procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu.

Radi prikupljanja mišljenja dece razvijena je metodologija na osnovu koje će u ovaj proces biti uključena deca iz 5 gradova: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Užice i Niš.

Kroz radionice posebno kreirane za ovu svrhu biće prikupljena mišljenja dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, kao i kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, unapređenja brige o zdravlju dece, prilikama koje bi Nacionalni plan akcije za decu kreirao, a koje bi doprinele kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece (kulturno-obrazovne aktivnosti, rekreativne i sl.).

Za decu iz Kragujevca radionica je organizovana 19. oktobra, dok je 20. oktobra radionica organizovana za decu iz Niša. Na radionicama su učestvovala deca – predstavnici učeničkih parlamenata iz osnovnih i srednjih škola. Planirano je da se do kraja godine radionice realizuju u Novom Sadu, Užicu i Beogradu.

Prikupljena mišljenja biće dostavljena Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije i radnoj grupi formiranoj za kreiranje novog Nacionalnog plana za decu.

Na održanim radionicama deca su imala priliku i da se upoznaju sa lako čitljivom publikacijom “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta. Ovo iz razloga što se jedna od preporuka UN Komiteta za prava deteta upućenih Republici Srbiji upravo odnosi na neophodnost donošenja Nacionalnog plana akcije za decu.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.

     

Dan opšte diskusije na temu zaštite i osnaživanja dece kao branitelja ljudskih prava održan je 28. septembra 2018. godine u Ženevi

Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija redovno organizuje Dane opšte diskusije koji imaju za cilj da doprinesu dubljem razumevanju sadržaja ili implikacija Konvencije o pravima deteta i olakšaju njenu primenu u praksi, fokusirajući se na određenu odredbu Konvencije ili neku srodnu temu.

Ove godine, Dan opšte diskusije je bio posvećen temi zaštite i osnaživanja dece kao branitelja ljudskih prava, a održan je 28. septembra 2018. godine u Ženevi. Na ovom skupu učestvovala je direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović.

Kako bismo dali svoj doprinos u razmatranju ove važne teme, Centar za prava deteta je organizovao konsultativni proces sa decom članicama i članovima Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX koja su pripremila prilog “Zaštita i osnaživanje dece kao branitelja i braniteljki ljudskih prava”. Deca su dala mišljenja i stavove o tome šta za njih predstavljaju deca branitelji ljudskih prava, kako oni vide da se ova deca razlikuju od druge dece, koje kvalitete ova deca treba da poseduju, kao i koja vrsta podrške im je potrebna kako bi se borili i ostvarili svoja prava.

Ovaj prilog je bio poslat i prihvaćen od strane Komiteta za prava deteta te su na taj način mišljenja i stavovi dece o ovoj temi reflektovani u publikaciji “Deca kao branitelji ljudskih prava – Mišljenja, perspektive i preporuke dece iz celog sveta”.

Deca branitelji ljudskih prava širom sveta rade na problemima kao što su borba protiv nasilja u školi, unapređenje prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštita životne sredine ili zaustavljanje prakse dečjih brakova. Jedan od većih problema predstavlja činjenica da deca branitelji ljudskih prava često nisu prepoznata u nacionalnim ali i međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu  branitelja ljudskih prava, te im nije omogućeno da se bave ovim poslom (na primer, zakon im zabranjuje udruživanje i osnivanje grupa, odrasli odlučuju da deca ne mogu biti uključena ili ih ne shvataju ozbiljno).

Na skupu u Ženevi su učestvovali predstavnici država ugovornica, nevladinih organizacija, različitih mehanizama UN za ljudska prava, specijalizovanih agencija, nacionalnih institucija za ljudska prava, predstavnika nauke ali i komercijalnog sektora. Ono što je specifično za ovaj skup je bilo to da je na skupu učestvovao veliki broj dece sa svih kontinenata koja su iznela svoja iskustva u borbi za prava deteta. U tematskim radnim grupama je razmatrano na koji način se mogu unaprediti zakonodavstvo, politike i praksa kao i druge mere usmerene na zaštitu i osnaživanje dece kao branitelja ljudskih prava kao i na koji način se prava deteta kao branitelja ljudskih prava mogu podvesti pod postojeće međunarodne standarde koji se bave braniteljima ljudskih prava. Svaki panel je uključio perspektivu deteta – sama deca su iznosila pozitivne prakse i ključne izazove, a takođe su imala prednost prilikom postavljanja pitanja.

Ključna poruka ovog skupa je bila: “Ništa o nama ne treba da bude odlučeno bez nas”.

         

 

Centar za prava deteta, članovi i članice Kluba DX i deca iz 3 beogradske škole, Osnovna škola „Ivan Milutinović“, Osnovna škola „Branko Pešić“ i Druga ekonomska škola, pripremili su Izveštaj i dostavili ga Lanzarot komitetu

Centar za prava deteta, članovi i članice Kluba DX i deca iz 3 beogradske škole, Osnovna škola „Ivan Milutinović“, Osnovna škola „Branko Pešić“ i Druga ekonomska škola, pripremili su i u junu dostavili Lanzarot komitetu Izveštaj o informisanosti dece o postojećim rizicima od vrbovanja, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, prvenstveno putem interneta i dostupnim oblicima njihove zaštite u Srbiji. Primenom metodologije koju je razvio Lanzarot komitet, članovi i članice Kluba DX (15 dece)
i članovi učeničkih parlamenata (67 dece) iz sve tri škole su upoznati sa postojanjem Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od
seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i mehanizmima zaštite dece od svih oblika nasilja. Deca bila su u prilici da putem anonimne ankete iskažu svoje stavove i daju mišljenje o rizicima od vrbovanja, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, prvenstveno putem interneta, kao i o mogućim vidovima zaštite u takvim situacijama. Izveštaj je pripremljen u okviru
projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International , uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX učestvovala na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija za decu „Eurochild“

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX, Simonida Komazec učestvovala je na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija „Eurochild“.  Na skupštini održanoj u Briselu 18. i 19. aprila 2018. godine usvojena je Strategija mreže „Eurochild“ za period od 2019-2021 godine. Ovim povodom predstavljeni su ciljevi trogodišnjeg Strateškog plana i načini kojima će se uticati na promene u oblasti prava deteta.

Na Generalnoj skupštini je prvi put učestvovalo 12 članova i članica Dečjeg saveta „Eurochild-a“. Predstavnica Kluba DX,  Simonida Komazec imala je priliku da prisutnim članicama „Eurochild-a“ predstavi dosadašnji rad Dečjeg saveta, odnosno godišnji izveštaj za 2017. godinu.

     

Simonida je prezentovala rad Dečjeg saveta u izradi Smernica za uključivanje dece u procese samozastupanja radi učestvovanja u procesima donošenja odluka koje se njih tiču. Takođe je predstavila i iskustva Dečjeg saveta iz Evropskog parlamenta 20. novembra 2017. godine kada su članovi i članice pripremili konferenciju za članove parlamenta „Evropa kakvu želimo“, sa podrškom predsednika Evropskog parlamenta Antoniom Tajanijem.

Mreži organizacija za decu „Eurochild“ ove godine se priključilo 18 novih članova, a jedna od počasnih članica mreže je i Marta Santos Pais, specijalna izaslanica Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad decom.

Gosti ovogodišnje Generalne skupštine mreže Eurochild, bili su Velina Todorova iz UN Komiteta za prava deteta, Tuomas Kurtila, iz Evropske mreže ombudsmana za decu, Ioanis N. Dimitrakopoulos, iz Agencije Evropske unije za osnovna prava, Redžina Džensdotir, iz Saveta Evrope i Sandi Blanšet, iz UNICEF-a.

Članovi i članice Dečjeg saveta su na ovogodišnjoj Generalnoj skupštini Eurochild mreže predstavili rezultate koje su do sada postigli.  Prisutnima su prezentovali svoj plan za naredni period, a ovom prilikom najavili su i konferenciju  „Izgradnja bolje Evrope sa decom: Svi zajedno!“, na kojoj će ugostiti oko 300 učesnika, u Opatiji, u oktobru 2018. godine.

Cilj konferencije, koja će okupiti zvaničnike iz političkog i javnog sektora, profesionalce iz oblasti u radu sa decom i decu je da pokaže zašto uključivanje dece u proces donošenja odluka donosi pozitivne rezultate za decu i mlade, zajednice i društvo u celini.

Centar za prava deteta je višegodišnji punopravni član „Eurochild“ mreže,  a predstavnica Centra za prava deteta učestvovala je i ove godine u radu Generalne skupštine.

Dečji informativno-kulturni servis – DX obeležio Međunarodni dan migranata posetom OŠ „Branko Pešić“

Dečji informativno-kulturni servis – Klub DX  obeležio je Međunarodni dan migranata  – 18. decembar, posetom OŠ „Branko Pešić“,  koja je među prvima otvorila svoja vrata za decu migrante bez roditeljskog staranja.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana migranata članovi i članice Kluba DX učestvovali su na događaju gde su đaci iz Avganistana, Pakistana, Irana i Iraka predstavili svoja iskustva boravka u Srbiji. Oni su ispričali svojim vršnjacima zašto su napustili svoje zemlje i kako je izgledao njihov put do trenutne destinacije.

Deca i mladi razmenili su na ovom događaju znanja o svetskim migracijama i trenutnoj migrantskoj krizi. Đaci iz Avganistana predstavili su svoj nacionalni ples – atan, a u okviru radionice kulturne razmene članovi i članice Kluba DX  su zajedno sa svojim domaćinima učili reči na romskom, turskom, jezicima farsi i pašto.

 

Klub DX, u okviru Centru za prava deteta, podržan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji se sprovodi u saradnji sa organizacijom Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.

Dečji informativno kulturni servis – DX u poseti instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Članovi i članice Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX posetili su u petak, 15.12.2017. godine, instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Samostalna savetnica Ivana Filipov i savetnica Danijela Ristovski razgovarale su sa decom iz Kluba DX o prepoznavanju i sprečavanju diskriminacije i o mogućim načinima saradnje.

Prilikom ove posete, članovi i članice Kluba DX informisali su se o najčešćim situacijama u kojima su deca diskriminisana. Ovom prilikom su govorili i o primerima usmerene diskriminacije na decu i mlade koju viđaju u svom okruženju.

Tokom ove posete Klub DX je predstavio publikaciju „O TEBI SE RADI – Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta“. U kreiranju ove knjige učestvovali su svi članovi i članice, kako bi pomenute preporuke približili svojim vršnjacima, pomogli im da prate njihovo ostvarivanje i saznaju šta sve država treba da uradi da bi deci bilo bolje.

Klub DX, pri Centru za prava deteta, podržan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji se sprovodi u saradnji sa organizacijom Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.

 

Dečji informativno kulturni servis DX u poseti instituciji Zaštitnika građana

Članovi i članice Kluba DX  posetili su u četvrtak, 07.12.2017. godine  instituciju Zaštitnika građana Republike Srbije.  Klub DX prepoznao je kroz svoje aktivnosti važnu ulogu institucije republičkog ombudsmana  u sistemu zaštite prava deteta u Republici Srbiji.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović razgovarala je sa članovima i članicama Kluba DX o stanju prava deteta u Srbiji i izazovima u njihovom ostvarivanju i zaštiti.

Prilikom ove posete članovi i članice Kluba DX predstavili su publikaciju „O TEBI SE RADI  – Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta“. Oni su učestvovali u kreiranju ove knjige kako bi pomenute preporuke približili svojim vršnjacima,  pomogli im da prate njihovo ostvarivanje i saznaju šta sve država treba da uradi da bi deci bilo bolje.

Tokom ovog susreta deca iz Kluba DX posebno su istakla pojedine preporuke značajne za njih poput zaštite dece od nasilja, sprečavanja svih vidova diskriminacije i poštovanja različitosti. Takođe su se informisali kako institucija Zaštitnika građana namerava da doprinese sprovođenju ovih preporuka.

U razgovoru je pomenuta i moguća saradnja sa predstavnicima Panela mladih savetnika  zaštitnika građana kako bi se unapredilo učešće dece u donošenju odluka koje se njih tiču, kao i da institucija Zaštitnika građana bude dostupnija što većem broju dece u Republici Srbiji.

Klub DX, u okviru Centru za prava deteta, podržan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, u saradnji sa organizacijom Save the Children International, koji finansira Vlada Švedske.

                                  

 

 

Članovi Dečjeg informativno-kulturnog servisa – DX obratili su se poslancima u Narodnoj skupštini povodom Svetskog dana deteta  

Nakon što su članovi i članice Dečjeg informativno-kulturnog servisa – DX uputili komentare Radnoj grupi za pripremu Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, 20.11.2017. godine pozvani su da u Narodnoj skupštini Republike Srbije budu deo „Dečje sednice“. Ovom prilikom, izneli su svoje mišljenje o problemima sa kojima se deca susreću i izneli  predloge za njihovo rešavanje.

U svom izlaganju, predstavnik Kluba DX, Vuk Ilić je podsetio narodne poslanike na komentare upućene Radnoj grupi, u kojma su deca naglasila da je potrebno da i oni učestvuju u procesu osmišljavanja prevencije svih oblika nasilja. On je objasnio da deca žele da im se omogući da pruže više podrške jedni drugima, kao i da oni budu glasnovornici kampanja o sprečavanju svih oblika nasilja, na jeziku prilagođenom njihovom uzrastu.

Članovi i članice Kluba DX su u okviru projekta „Deca u akciji!“ imali priliku da daju svoje mišljenje u vezi sa pripremom novog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja. Projekat su realizovali Prijatelji Dece Srbije u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  

Klub DX, u okviru Centru za prava deteta, podržan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, u saradnji sa organizacijom Save the Children International, koji finansira Vlada Švedske.

Deca poručuju muralom: Pogledaj levo – pogledaj desno, tek onda kreni!

Deca i mladi iz Dečjeg kulturno informativnog servisa – DX i Kluba za zdrave promene oslikali su deo Knez Mihajlove ulice u okviru akcije za bezbednost dece u saobraćaju. Akcija je organizovana u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji sprovodi Centar za prava deteta u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children International.

Cilj događaja je bio skretanje pažnje sugrađanima na značaj informisanja dece o saobraćajnim pravilima i povećanju njihove bezbednosti.

Umetnica Bojana Torlak je sa mladim članovima oslikala deo trotoara koji povezuje glavnu beogradsku ulicu i Kalemegdansku tvrđavu. Mural jarkih boja sa uputstvom za prelazak ulice sada skreće pažnju svim pešacima, a posebno deci, da povećaju oprez pri učešću u saobraćaju.

Mladi članovi DX-a i Kluba za zdrave promene su takođe ovom prilikom razgovarali sa decom i mladima o saobraćajnim znakovima i pešačkim pravilima. Neki od njih su učestvovali u nagradnom kvizu, prilikom čega su proverili svoje znanje o saobraćajnim znacima.

 

Članica „Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX“ odabrana za člana prvog Dečjeg Saveta mreže „Eurochild“

Centar za prava deteta sa zadovoljstvom saopštava da je članica „Dečjeg informativnog centra – DX“ odabrana za jednog od 12 članova prvog Dečjeg Saveta mreže „Eurochild“.

„Eurochild“ je mreža organizacija i pojedinaca koji rade na poboljšanju kvaliteta života dece i mladih, a ove godine je u okviru nje osnovan prvi Dečji savet i nova Referentna grupa za učešće dece. Mandat za obe grupe traje dve godine – od jula 2017. do aprila 2019. godine.

Naša predstavnica će prisustvovati sastancima i treninzima u Briselu dva puta godišnje, gde će imati priliku da sa ostalim članovima razvija veštine zagovaranja i promovisanja prava deteta  na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naša predstavnica će kroz svoj dvogodišnji mandat u prvom Dečjem Savetu „Eurochild“-a stečeno znanje i veštine preneti svojim vršnjacima kako bi ih podstakla da učestvuju u donošenju odluka i preduzimanju aktivnosti u stvarima i postupcima koji se tiču dece i mladih u Republici Srbiji.

DX i Klub za zdrave promene obeležili Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada

Akcijom u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu članovi kluba DX i Kluba za zdrave promene obeležili su Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada. Kroz organizovani kviz znanja, deca i mladi iz ova dva kluba želili su svojim sugrađanima da ukažu na problem zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji i upoznaju ih sa tim koji poslovi se smatraju opasnim za decu.

Kako je Vlada Republike Srbije 30. maja 2017. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu kojom se definiše „Lista opasnih poslova za decu“, deca i njihovi roditelji i ostali prolaznici koji su učestvovali u kvizu bili su u prilici da se upoznaju sa istom.

Članovi DX-a i Panela mladih savetnika Zaštitnika građana tokom 2016. godine učestvovali su na radionici u organizaciji Međunarodne organizacije rada i dali su svoje komentare i predloge za dopunu nacrta „Liste opasnih poslova za decu“. Usvajanjem Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu Republika Srbija je ispunila obavezu preuzetu ratifikacijom MOR Konvencije o najgorim oblicima dečjeg rada.

DX i Klub za zdrave promene organizovali su ovu akciju u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koga Centra za prava deteta sprovodi u saradnji sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Swedish Development Aid. Akcija je održana i uz podršku Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Takođe, svojom posetom akciju su podržali i predstavnici kancelarije Međunarodne organizacije rada u Srbiji.

DX obeležio 27 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta

Povodom obeležavanja 27 godina od usvajanja  Konvencije o pravima deteta, Klub mladih pri Centru za prava deteta- Dečji informativno kulturni servis (DX) i mladi iz BIMUN-a (Belgrade International Model United Nations) održali su zajedničku tribinu.

Na tribini se diskutovalo o aktivnostima same dece u praćenju ostvarivanja sopstvenih prava, kao i o pravima deteta i preporukama za njihovo unapređenje. Tom prilikom Klub DX je predstavio Izveštaj o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i njegove ključne nalaze.

Jedan od najvažnijih zaključaka sa ovog događaja je neophodnost da država izradi dokument kojim se određuje njena politika prema deci budući da je Nacionalni plan akcije za decu istekao 2015. godine.

 

Učešće DX-a u izradi „Liste opasnih poslova za decu“, koju priprema MOR-a u Srbiji

S obzirom da je u toku izrada „Liste opasnih poslova za decu“, članovi DX-a su imali priliku da im profesor Medicinskog fakulteta Petar Bulat i Milica Đorđević iz Međunarodne organizacije rada 29. septembra 2016. godine predstave koji su to opasni poslovi za decu.
Na osnovu toga DX je zajedno sa članovima Panela mladih savetnika Zaštitnika građana, dao svoje komentare i predloge za dopunu Liste.

Nakon radionice održane u Centru za prava deteta, članovi DX-a su učestvovali na okruglom stolu koji je održan 07. novembra 2016. godine u Beogradu. Na okruglom stolu članovi DX-a preneli su svoje utiske i zaključke sa radionice, radnoj grupi MOR-a koja izrađuje „Listu opasnih poslova za decu“.

Povodom učešća dece iz DX-a, Milica Đorđević iz Međunarodne organizacije rada je izjavila: „Vrlo je važno uključiti decu i mlade u sam proces izrade Liste opasnih poslova, s obzirom da nam njihova mišljenja i komentari mogu puno doprineti unapređenju Liste. Verujem da smo postigli sjajan uspeh uključivanjem dece i da je ovo primer dobre prakse, te će se i nadalje deca pitati kada se donose odluke vezane za njih same“.

Svetski dan borbe protiv zlostavljanja dece

Članovi Kluba za zdrave promene (grupa koja okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju) i Dečji informativno kulturni servis DX, grupe dece i mladih aktivne pri Centru za prava deteta, obeležile su 19. novembar, Svetski dan borbe protiv zlostavljanja dece, tribinom na kojoj su svojim vršnjacima ukazali kako da prepoznaju šta je to zlostavljanje i zanemarivanje i kako mogu da reaguju ako se nađu u situaciji u kojoj se dešava zlostavljanje ili zanemarivanje. Tokom tribine predstavljeni su i stavovi njihovih vršnjaka o tome kako oni vide svoju ulogu u unapređenju zaštite dece od zlostavljanja, šta misle da država i lokalna zajednica mogu dodatno da urade po ovom pitanju.

Tribina je prevashodno organizovana za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kao i za decu iz redovne populacije. Tokom tribine deca i mladi su diskutovali o tome kako se sve može unaprediti zaštita dece i mladih od zlostavljanja i zanemarivanja.

Milena Golić Ružić direktorka Centra za prava deteta istakla je: „Deci i mladima sa smetnjama u razvoju često su ugrožena prava i u takvim situacijama najčešće drugi govore i odlučuju umesto njih. Iz tog razloga važno je da se deca i mladi sa smetnjama u razvoju osnaže za samozastupanje. Ovo je naročito važno kada govorimo o pravu deteta da bude zaštićeno od zlostavljanja i zanemarivanja. Deca i mladi često ne prepoznaju ovakve situacije, o tome ćute i obično misle da su oni sami krivi za to što im se dešava. Kao prvi korak u prevenciji važno je raditi sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju da prepoznaju šta je zlostavljanje i zanemarivanje i kako da se u takvim situacijama zaštite, s obzirom na to da su oni u pet puta većem riziku da dožive nasilje u odnosu na decu iz opšte populacije“.

Članovi Kluba za zdrave promene poručili su svojim vršnjacima: „Zlostavljanje je uvek loše i ukoliko se desi tebi ili tvojim drugovima, važno je da to odmah kažeš nekome kome veruješ. Zlostavljanje je uvek loše, a osoba koja te zlostavlja će ti možda reći da to čuvaš kao tajnu, ali nije u pravu kada to kaže“.

Sadržaj ovog saopštenja je isključivo odgovornost međunarodne dobrotvorne organizacije Lumos i Centra za prava deteta i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

Šta je deci i mladima Beograda potrebno – najava javne akcije

U subotu 6. juna 2015. godine, u periodu od 13:00 do 15:00 časova, na Trgu Republike – bliže Knez Mihailovoj ulici pored fontane – dečja/ omladinska grupa Dečji informativno-kulturni servis – DX, grupa dece i mladih aktivna pri Centru za prava deteta organizuje javnu akciju pod nazivom „Šta je deci i mladima Beograda potrebno“.

Akcija je nastavak aktivnosti članova ove omladinske grupe koji su tokom 2014. godine, u saradnji sa članovima Kluba za zdrave promene (grupa koja okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju), organizovali fokus grupe sa predstavnicima dece i mladih iz Beograda o tome šta predstavnici ove kategorije stanovništva vide kao prioritetne potrebe svoje generacije, sa naglaskom na potrebama čije se zadovoljavanje može u celosti ili delimično obezbediti na nivou lokalne samouprave. Ovo takođe može biti od pomoći u kreiranju budućih strateških dokumenata Grada Beograda, prvenstveno onih koji se odnose na oblast ostvarivanja prava deteta, odnosno definisanja politike Grada Beograda prema deci, što je i najavljeno formiranjem Saveta za prava deteta Grada Beograda.

Ovom prilikom će deca i mladi – slučajni prolaznici – imati priliku da, putem listića koje će lepiti na drvo naslikano na velikom platnu, izraze svoje stavove o tome šta je mladima i deci potrebno da bi im život u Beogradu bio još kvalitetniji, i tako doprinesu mišljenjem šire javnosti.

Vršnjačka radionica u Sedmoj gimnaziji

Članovi DX-a su nastavili s održavanjem radionica upoznavanja vršnjaka sa „Izveštajem o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“, kao i sa Preporukama Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji. Posle radionice održane krajem maja u Klubu za zdrave promene, 11. juna su održali radionicu za učenike Sedme beogradske gimnazije.

Radionicu je vodilo troje članova DX-a, uz podršku koordinatora, a učestvovalo je 28 učenica i učenika prvih razreda ove škole, uz prisustvo školskog pedagoga i jedne nastavnice. Prisutni su ispoljili veliko interesovanje za neke od prezentovanih rezultata i u diskusiji nudili svoja objašnjenja uzroka i razloga za takve rezultate. Učesnici radionice su takođe pokazali interesovanje i za organizovanje anketa kao metod istraživanja i prikupljanja mišljenja dece i mladih, raspitujući se o tehničkim detaljima iz procesa pripreme istraživanja i obrade rezultata.

Predstavnici školske uprave Sedme beogradske gimnazije dobili su na poklon primerke štampanog Izveštaja, a učenici koji su prisustvovali radionici dobili su i informacije o radu DX-a i poziv za priključenje grupi.

Novosti iz DX-a

Upoznavanje vršnjaka sa „Izveštajem o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“, i Preporukama Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji.

DX će tokom 2013. godine svoje aktivnosti usmeriti ka upoznavanju vršnjaka sa „Izveštajem o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“, kao i sa Preporukama Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji. Podršku ovim aktivnostima pruža Save the Children International.

Članovi DX-a su do kraja maja uradili plan radionice za upoznavanje dece i mladih s ovim Izveštajem i Preporukama, a pripremili su i PowerPoint prezentaciju za potrebe korišćenja u okviru radionice. Prva u nizu planiranih radionica održana je 30. maja u Klubu za zdrave promene, koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u institucionalnom smeštaju u Beogradu. Prezentacija je prilagođena ovoj grupi i vodio ju je jedan član DX-a, uz podršku koordinatora.

Prisutna deca i mladi su veoma pozitivno reagovali i aktivno se uključili u diskusiju o dobijenim rezultatima. Budući da su mnoge od pomenutih tema bile bliske njihovim svakodnevnim iskustvima, naročito u vezi s vršnjačkim nasiljem i seksualnim uznemiravanjem, prezentacija je uspela da aktivira i neke članove grupe koji inače na ovim sastancima vrlo retko uzimaju reč samostalno. Tako je nastala živa diskusija posle koje su prisutni članovi grupe izrazili želju da i na sledećim sastancima grupe nastave razgovor o temama pokrenutim ovim izveštajem.