Glyph

Centar za prava deteta na prvom sastanku Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

Predstavnice Centra za prava deteta Ines Cerović i Jelena Paunović učestvovale su sastanku Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima („Savet za maloletnike“), koji je održan 8. juna 2018. godine.

Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud su u martu 2018. godine ponovo formirali Savet za maloletnike koji čine stručnjaci pravosudnih organa – sudije i tužioci, predstavnici relevantnih ministarstava – pravosuđa, socijalne zaštite i unutrašnjih poslova, kao i advokature. Delokrug rada Saveta odnosi se na podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza u vezi sa prestupništvom maloletnika i zaštitom maloletnih lica u krivičnom postupku – dece kao oštećenih i svedoka krivičnih dela, Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu u cilju unapređenja zakona, politike i prakse u ovoj oblasti. Administrativnu kancelariju Saveta za maloletnike čini Pravosudna akademija.

Konstitutivna sednica Saveta za maloletnike održana je  27. aprila 2108. godine kada je za predsednicu izabrana sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović. Na sastanku 8. juna 2018. godine razmatrani su planovi za budući rad Saveta za maloletnike koji ima veliki ekspertski potencijal za istraživanje, praćenje rada nadležnih organa i lobiranje na državnom nivou u cilju unapređenja pravosudnog sistema po meri deteta.