Glyph

Centar za prava deteta na pripremnoj sesiji 29. Univerzalnog periodičnog pregleda u Ženevi

Na pripremnoj sesiji za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR), održanoj u Ženevi, u Palati naroda, od 12. do 15. decembra 2017. godine, borci za ljudska prava predstavili su Radnoj grupi  Saveta za ljudska prava trenutno stanje u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Osim predstavnika Republike Srbije, na pripremnoj sesiji su učestvovali i predstavnici nevladinih organizacija (NVO) Burundija, Malija, Bocvane, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Francuske i Rumunije.

UPR je jedinstveni mehanizam Saveta za ljudska prava usmeren na unapređenje ljudskih prava u svim državama članicama Ujedinjenih nacija. Ishod UPR-a je izveštaj o stanju ljudskih prava Radne grupe koji se sastoji iz konkretnih preporuka za unapređenje ljudskih prava u državi koja je predmet razmatranja. S obzirom da su države obavezne da se izjasne po pitanju svake preporuke, one su odgovorne i za dalje sprovođenje prihvaćenih prepuka, što vodi do kontinuiranog nacionalnog i međunarodnog nadzora nad svim preporukama.

NVO imaju važnu ulogu u osiguravanju iznošenja svih relevantnih informacija u UPR-u s obzirom da pripremna sesija predstavlja platformu za njihovo aktivno učešće u ovom procesu. Predstavnici nacionalnih i internacionalnih NVO izneli su predloge preporuka za koje smatraju da bi trebalo da se daju Republici Srbiji u trećem ciklusu UPR-a koji će se održati u januaru 2018. godine.

Tokom sesije diskutovalo se o brojnim oblastima u kojima su prekršena ljudska prava, a šest od sedam panela odnosilo se na diskusiju predstavnika civilnog sektora o pravima deteta i trgovini ljudima.

Centar za prava deteta je učestvovao u pripremnoj sesiji kao član Koalicije za monitoring prava deteta. Direktorka Centra za prava deteta, Ines Cerović, iznela je ključna pitanja koje treba da se razmotre u cilju ostvarivanja prava deteta u Republici Srbiji.

By: UPR INFO

Ona je istakla da bi unapređenje prava deteta trebalo da bude jedan od prioriteta u narednom UPR procesu, što, između ostalog, zahteva da se: a) usvoji Zakon o pravima deteta, b) ustanovi ombudsman za prava deteta, c) unaprede prava maloletnih lica u sukobu sa zakonom i d) unaprede prava dece tražilaca azila.

Koalicija za monitoring prava deteta zagovara implementaciju svih prava garantovanih Konvencijom o pravima deteta. Koaliciju čini pet visoko profilisanih organizacija u polju monitoringa i izveštavanja u različitim oblastima prava deteta: Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Centar za socijalnu politiku i Centar za prava deteta.

Rad Koalicije i njeno učešće u UPR procesu je podržano u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji se sprovodi u saradnji sa organizacijom Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.

By: UPR Info
By: UPR INFO
By: UPR INFO

Naredni ciklus pripremnih sesija održaće se od 10. do 13. aprila 2018. u Ženevi, u Palati Nacija, a više informacija možete pronaći na zvaničnoj UPR Info veb strani.