Glyph

Članica Dečjeg informativno-kulturnog servisa DX prenela glas dece iz Srbije u Evropskom parlamentu

Povodom Svetskog dana deteta, članica Dečjeg informativno-kulturnog servisa DX, Simonida Komazec, posetila je Brisel gde je učestvovala u debati „Evropa kakvu želimo“ u Evropskom parlamentu.

Deca iz 12 zemalja mogla su da razgovaraju sa predsednikom Evropskog parlamenta, gospodinom Antoniom Tajani. Naša predstavnica Simonida je iskoristila ovu priliku da se obrati i članici Evropskog parlamenta i političarki iz Švedske, Ani Marii Coraca Bildt. Ona je pokrenula razgovor o digitalnom nasilju među decom i pitala koje korake parlament preduzima, kada je reč o sprečavanju ove vrste nasilja, kojim se krše prava deteta. Gospođa Ana Maria Coraca Bildt je objasnila da :

Posmatrano sa pravnog aspekta,  Evropski Parlament radi na tome da donese zakonodavni okvir kako bi svi vidovi dečje eksploatacije bili zakonski sankcionisani u svakoj zemlji. Država treba što pre da učini da zakoni postanu realnost. To je važno, jer ova krivična dela pogađaju sve generacije mladih.  Veoma je važno da ohrabrimo decu da prijave nasilje i iznesu svoje mišljenje umesto da se izoluju. Potrebno je da ohrabrimo svakoga ko nema hrabrosti da stane za sebe – članica Evropskog parlamenta, Ana Maria Corazza Bildt

Simonida Komazec je dodala i da deca smatraju da je mnogo efikasnije da i oni  budu uključeni u preventivne procese, jer smatraju da je žrtvama nasilja lakše da se, u ovakvim slučajevima,  obrate svojim vršnjacima.

Simonida se nakon toga obratila i predsednici Malte Mari-Luiz Koleiro Preca sa pitanjem zašto parlament nije ranije stvorio prostor da se deca uključe i iskažu svoje mišljenje, na koje je takođe dobila odgovor predsednice Mari-Luiz Koleiro Preca:

Smatram da je važno da svi vidimo prava deteta pre svega kao ljudska prava. Moramo da razumemo da su deca i mladi već građani. Često verujemo da su deca “sutra”, ali to je pogrešno. Deca su “danas”. Ti imaš parvo da izneseš svoje mišljenje, a mi imamo odgovornost da te saslušamo – predsednica Malte, Mari-Luiz Koleiro Preca

Young people come to the Parliament to discuss their future in…

The Parliament, together with UNICEF and Eurochild, want children to help shape the future of Europe! Young people quizzed EU experts yesterday to mark Universal Children's Day. Find out more in our video!

Publié par European Parliament sur mardi 21 novembre 2017

 

Cilj debate bio je preuzimanje ključnih uloga dece i mladih u medijima i političkim procesima, kako bi govorili protiv diskriminacije i nepravde kao i u ime dece koja su nezaštićena ili im nije ostvareno pravo na školovanje.

Klub DX, u okviru Centru za prava deteta, podržan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, u saradnji sa organizacijom Save the Children International, koji finansira Vlada Švedske.