Glyph

Direktorka Centra za prava deteta predstavila je rad na temu “Primena vaspitnih naloga u kontekstu reforme sistema pravosuđa po meri deteta u Republici” na međunarodnom skupu na Paliću

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović predstavila je rad „Primena vaspitnih naloga u kontekstu reforme sistema pravosuđa po meri deteta u Republici Srbiji“ na dvodnevnom XXX međunarodnom naučnom tematskom skupu „Pravda po meri deteta“, koji je organizovao Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 6. i 7. jula 2018. godine na Paliću.


Naučni skup „Pravda po meri deteta“ bavio se unapređenjem položaja dece koja dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom, bilo kao učinioci krivičnih dela ili kao žrtve, ali i oštećeni u krivičnim postupcima, kao i time šta sve kao društvo i država treba da učinimo da se deca u takvim situacijama ne nađu.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja objavio je i tematski zbornik radova koji se bavi različitim aspektima pravosuđa po meri deteta.