Glyph

Klub DX


Dečji informativno- kulturni servis – Klub DX okuplja decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina, a osnovan je pri Centru za prava deteta 1997. godine.

Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv. Isto tako, oni mogu da se uključe i u aktivnosti kluba kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja, ukoliko su za to zainteresovani.

Uz podršku voditelja, članovi kluba osmišljavaju i organizuju svoje aktivnosti. Kada završe obuku o pravima deteta, stečena znanja mogu da prenose i svojim vršnjacima. U vršnjačkim edukacijama koje su sproveli članovi kluba, učestvovalo je preko 4 000 dece. Takođe, mogu da organizuju javne akcije, snimanje kratkih informativnih filmova i razna druga dešavanja kako bi svoje vršnjake podstakli da se zalažu za ostvarivanje svojih prava.

Više od 400 članica i članova Kluba DX do sada je učestvovalo u aktivnostima koje su sami osmislili i pokrenuli uz podršku Centra za prava deteta, a koje su bile usmerene na unapređenje položaja dece i mladih u Republici Srbiji.

U saradnji sa relevantnim institucijama i međunarodnim organizacijama, aktivnosti se realizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Pojedini članovi Kluba DX bili su članovi Dečjeg saveta evropske mreže Eurochild iz Brisela, a trenutna članica je Una Ljiljak. Pored toga, članovi kluba imaju priliku da učestvuju i na međunarodnim sastancima i forumima u oblasti prava deteta.  

Članovi Kluba DX učestvuju u aktivnostima poput izveštavanja o ostvarivanju prava deteta u Srbiji, kreiranju publikacija pisanih rečnikom razumljivim deci i brojnim akcijama koje imaju za cilj da se unapredi participacija dece u društvu, da se njihov glas čuje, a mišljenje uvaži.

Članovi su prikupili i mišljenja dece u Srbiji za novi Nacionalni plan akcije za decu, a učestvovali su i u pisanju izveštaja upućenih Lanzarote komitetu Saveta Evrope o primeni Lanzarote konvencije u Srbiji i Komitetu za prava deteta UN o primeni Konvencije o pravima deteta.

Kroz upoznavanje različitih kultura, svoje izložbe, dokumentarne filmove i druge aktivnosti oni informišu svoje vršnjake i širu javnost o pravima deteta koja su garantovana Konvencijom o pravima deteta, Lanzarote konvencijom, ali i o najvažnijim mehanizmima zaštite prava dece dostupnim u Srbiji i svetu.  

Kako da postanete član Kluba DX?

Članstvo u Klubu DX otvoreno je za decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina.

PRIJAVA

Aktivnosti Dečjeg infomacionog i kulturnog centra – Kluba DX možete pratiti na:

 @klubdx 

 @decijiklubdx

Klub DX

Aktivnosti Kluba DX su podržavali brojni donatori, a trenutno podršku pružaju: Save the Children International, Savet Evrope i Evropska unija kroz program “Prava, jednakost i državljanstvo”.

Donatori koji su ranije podržavali rad Kluba DX: UNICEF, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ, Fond za otvoreno društvo, Pestalozzi fondacija, Save the Children (Švedska, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo), CIDA i European Scout Office.