Glyph

Klub DX

Dečji informativno kulturni servis – Klub DX okuplja decu i mlade, a osnovan je pri Centru za prava deteta 1997. godine.

Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv. Isto tako mogu i da se uključe u aktivnosti kluba kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja, ukoliko su za to zainteresovani.

Članovi kluba sami smišljaju i organizuju svoje aktivnosti uz podršku voditelja. Oni su prošli obuke o pravima deteta pa sada oni uče svoje vršnjake o tim pravima. Takođe organizuju javne akcije, snimanje kratkih informativnih filmova i razna druga dešavanja kako bi svoje vršnjake podstakli da se i oni zalažu za ostvarivanje svojih prava.

Više od 200 članica i članova Kluba DX do sada je učestvovalo u aktivnostima usmerenim na unapređenje položaja dece i mladih u Republici Srbiji. Uz saradnju sa relevantnim institucijama i međunarodnim organizacijama aktivnosti se realizuju na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou. Deca i mladi do sada su učestvovali u aktivnostima poput  izveštaja o ostvarivanju prava deteta, kreiranju „child friendly“ publikacija – pisanih rečnikom razumljivim deci i brojnim akcijama koje imaju za cilj da se njihov glas čuje, a mišljenje uvaži.

Kroz upoznavanje različitih kultura, svoje izložbe, dokumentarne filmove i druge aktivnosti oni informišu svoje vršnjake i širu javnost o pravima deteta koja su garantovana Konvencijom o pravima deteta.

Kako postati član/ica Kluba DX?

Članstvo u Dečjem informativno kulturnom servisu – Klub DX otvoreno je za svu decu i mlade uzrasta do 18 godina.

PRIJAVA

Do sada su rad grupe DX podražavali Save the Children International, Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju – GIZ, Pestalozzi fondacija, UNICEF, Save the Children (Sweden, Norway, UK), CIDA, European Scout  Office.

Aktivnosti Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX možete pratiti i na:

 @klubdx 

 @decijiklubdx

Klub DX