Glyph

EVROPSKI DAN ZAŠTITE DECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠĆAVANJA I ZLOSTAVLJANJA

19.11.2019.

Povodom Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, 18. novembra 2019. godine, održana je konferencija u okviru projekta “Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” koji Centar za prava deteta sprovodi uz podršku Saveta Evrope.

Konferencija je bila usmerena na osnaživanje dece da se međusobno podržavaju u sprečavanju i reagovanju na nasilje. Kako Centar za prava deteta pruža podršku deci i mladima okupljenim u okviru aktivnosti Kluba DX, članice kluba su na konferenciji predstavile izveštaj koji je u junu 2018. godine upućen Lanzarot Komitetu Saveta Evrope. Pomenuti izveštaj se odnosio na informisanost dece o postojećim rizicima od vrbovanja, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, prvenstveno putem interneta, i dostupnim oblicima njihove zaštite u Srbiji. Istraživanja govore o dokazanom uticaju participacije dece na njihov razvoj. Deca koja su ohrabrena da izraze svoje mišljenje su manje ranjiva i mogu bolje da se zaštite od rizika. Upravo zato što je digitalni svet za njih privlačan, oni treba da budu aktivnije uključeni u proces prevencije i zaštite od seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe. Ovo je bio razlog što su na konferenciji pored stručnjaka aktivno učešće uzela i deca.

Pored dece i mladih, na konferenciji su učestvovali i sudije i tužioci, predstavnici ministarstava nadležnih za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, unutrašnje poslove, prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, spoljne poslove, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, predstavnici Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima, Pravosudne akademije, nevladinih organizacija, stručnjaci zaposleni u sistemima socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja  i drugi relevantni stručnjaci.

Učesnici su imali priliku i da se upozanju sa glavnim nalazima Izveštaja o stanju prava deteta na zaštitu od online seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, koji je pripremio Centar za prava detreta. U izveštaju je, između ostalog, ukazano na određene manjkavosti zakondavnog i strateškog okvira, a ujedno su date i preporuke za njegovo unapređenje.

Cilj ove konferencije je da doprinese:

  • Zajedničkom razumevanju najviših standarda prava deteta propisanim međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti;
  • Da čujemo glas i mišljenja dece o temama koje su predmet diskusije;
  • Razmeni iskustva i znanja između relevantnih stručnjaka i da čujemo mišljenje praktičara koji direktno rade sa decom;
  • Definisanju konkretnih preporuka za unapređenje politika i prakse u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu.