logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Tokom 2012. godine Republika Srbija započela je proces izrade Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Krajem decembra u šoping molu Delta City održana je prezentacija projekta "Sa reči na dela" koji u Srbiji sprovodi Centar za prava deteta.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U Beogradu su u novembru i decembru 2012. godine održana dva ciklusa seminara pod nazivom: Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova sa ciljem sagledavanja položaja deteta žrtve trgovine ljudskim bićima u sistemu zaštite zlostavljane i zanemarene dece

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U decembru 2012. godine, Centar za prava deteta je finalizirao Situacionu analizu – dokument sačinjen prema metodologiji Save the Children.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta, u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Srbiji izradio je Izveštaj o analizi Opštih mera za sprovođenje Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.

vest_20121229_01_s1.jpg
29.12.2012.

Na predlog UNICEF-a i Centra za prava deteta, Ministarstvo zdravlja je organizovalo dodatnu javnu diskusiju povodom nacrta Zakona za zaštitu prava pacijenata i Zakona za zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama koja je bila usmerena na komentarisanje predloga ova dva zakona iz ugla prava deteta.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Balkanska mreža za praćenje prava deteta održala je sastanak početkom decembra 2012. godine. Na sastanku su članice razmenile opšte zaključke istraživanja u vezi sa Opštim merama primene Konvencije o pravima deteta na kome su radile u prethodnom periodu.

137 - 144 od 160 Prva | Prethodna | 1 2 ... 16 17 18 19 20 | Sledeća | Poslednja