ivana_stevanovic_s1_no1.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta je u saradnji sa organizacijom Save the Children i pet grupa dece i mladih iz Beograda, Užica, Niša, Vrbasa i Zrenjanina obeležio 23 godine od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Grupe dece i mladih su sprovođenjem različitih lokalnih akcija želeli da skrenu pažnju javnosti na sve obaveze koje smo kao društvo preuzeli prema deci, kao i da skrenu pažnju na probleme sa kojima se deca i mladi suočavaju.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U 2012. godini realizovana su dva istraživanja: Izvršenje vaspitne mere posebne obaveze (samostalno i uz vaspitnu meru pojačanog nadzora) i Statistički podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela za period od 2007. do 2011. godine.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta je u julu 2012. godine započeo implementaciju projekta: "Operacionalizacija Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja: Osnaživanje uloge centara za socijalni rad i intersektorske saradnje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu".

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U skladu sa strateškom orijentacijom i kao deo aktivnosti predviđenih Akcionim planom CPD-a za 2012. godinu, predstavnica CPD-a prisustvovala je Generalnoj skupštini mreže Eurochild koja se održala 25-27. juna 2012. godine u Briselu

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta učestvovao je u procesu revizije Common Core document of the Republic of Serbia.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta, uz podršku UNICEF-a, uspešno je realizovao projekat "Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti maloletničkog pravosuđa u Srbiji".Projekat je započeo u januaru, a završio se u decembru 2012. godine.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Tokom predizborne kampanje u periodu mart-maj 2012. godine, u saradnji sa studentima Mastera za prava deteta, pod vođstvom prof. dr Nevene Vučković Šahović, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sprovedeno je istraživanje sa ciljem merenja svesti političkih aktera u predizbornoj kampanji o pravima deteta

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta je uz podršku IMG-a (International Management Group) u periodu od marta do septembra 2012. godine pružao konsultantske usluge koje su se odnosile na podršku Radnoj grupi imenovanoj od strane Ministarstva pravde Republike Srbije radi izrade nacrta podzakonskih akata čijem usvajanju će prethoditi izmene i dopune Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

145 - 152 od 160 Prva | Prethodna | 1 2 ... 17 18 19 20 | Sledeća | Poslednja