logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta učestvovao je u procesu revizije Common Core document of the Republic of Serbia.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta, uz podršku UNICEF-a, uspešno je realizovao projekat "Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti maloletničkog pravosuđa u Srbiji".Projekat je započeo u januaru, a završio se u decembru 2012. godine.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Tokom predizborne kampanje u periodu mart-maj 2012. godine, u saradnji sa studentima Mastera za prava deteta, pod vođstvom prof. dr Nevene Vučković Šahović, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sprovedeno je istraživanje sa ciljem merenja svesti političkih aktera u predizbornoj kampanji o pravima deteta

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta je uz podršku IMG-a (International Management Group) u periodu od marta do septembra 2012. godine pružao konsultantske usluge koje su se odnosile na podršku Radnoj grupi imenovanoj od strane Ministarstva pravde Republike Srbije radi izrade nacrta podzakonskih akata čijem usvajanju će prethoditi izmene i dopune Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U februaru 2012. godine održan je prvi Sajam socijalne zaštite u Republici Srbiji. Centar za prava deteta je, zajedno sa 130 pružalaca svih vrsta socijalne pomoći u zemlji, imao priliku da posetioce upozna sa svojim radom, primerima dobre prakse i planiranim aktivnostima za unapređenje sistema socijalne zaštite.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U periodu januar-jun 2012. godine, u saradnji sa 3 grupe dece i mladih uključenih u projekat "Živeti zajedno" CPD je sproveo akciju upoznavanja dece sa prednacrtom Zakona o pravima deteta i prikupljanja mišljenja i preporuka dece za unapređenje pojedinih zakonskih rešenja.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U Strazburu je 15. februara 2012. godine Savet Evrope usvojio novu strategiju za zaštitu i promociju prava deteta. Strategija pod nazivom Graditi Evropu za i sa decom odgovor je na potrebe koje su izrazile vlade, profesionalci koji rade sa decom, civilno društvo, kao i sama deca, da se postojeći standardi primenjuju.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Održana su četiri redovna godišnja sastanka Koalicije za monitoring prava deteta.

145 - 152 od 156 Prva | Prethodna | 1 2 ... 17 18 19 20 | Sledeća | Poslednja