centar_za_prava_deteta_20170303_vest.jpg
03.03.2017.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

logo_vesti_no41.jpg
06.02.2017.

Komitet za prava deteta usvojio je zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i dao preporuke za dalje unapređenje položaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Fakultativnih protokola.

centar_za_prava_deteta_vest_20170127.jpg
27.01.2017.

Delegacija Republike Srbije je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta na 74. sednici Komiteta za prava deteta održanoj 24. januara 2017. godine u Ženevi.

logo_vesti_no41.jpg
30.12.2016.

Vršnjačko nasilje kao tema je sveprisutnija u stručnoj i opštoj javnosti u Srbiji, izaziva niz polemika, različitih razumevanja i oprečnih stavova. Takođe, u medijima su sve prisutniji pojedinačni slučajevi o kojima se izveštava na senzacionalistički način, ne poštujući prava deteta i ne uzimajući u obzir njegov najbolji interes.

centar_za_prava_deteta_vest_20161228.jpg
28.12.2016.

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Centar za prava deteta realizuju sastanke u okviru projekta "Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja", a kao deo regionalnog projekta "Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj" koji finansira Evropska unija.

centar_za_prava_deteta_vest_20161208.jpg
08.12.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Uloga i nadležnost CSR u građanskim sudskim postupcima". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_vest_20161121.jpg
21.11.2016.

Povodom obeležavanja 27 godina od usvajanja  Konvencije o pravima deteta, Klub mladih pri Centru za prava deteta - Dečji informativno kulturni servis (DX) i mladi iz BIMUN-a (Belgrade International Model United Nations) održali su zajedničku tribinu.

logo_vesti_no41.jpg
18.11.2016.

Saopštenje Centra za prava deteta povodom obeležavanja 20. novembra - datuma kada je u Skupštini Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojena Konvencija o pravima deteta.

9 - 16 od 156 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 ... 19 20 | Sledeća | Poslednja