logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

U Strazburu je 15. februara 2012. godine Savet Evrope usvojio novu strategiju za zaštitu i promociju prava deteta. Strategija pod nazivom Graditi Evropu za i sa decom odgovor je na potrebe koje su izrazile vlade, profesionalci koji rade sa decom, civilno društvo, kao i sama deca, da se postojeći standardi primenjuju.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Održana su četiri redovna godišnja sastanka Koalicije za monitoring prava deteta.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Predstavnici Centra za prava deteta su u 2012. godini učestvovali na ukupno 40 stručnih skupova kako u zemlji tako i u inostranstvu.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Predstavnici Centra za prava deteta su u 2012. godini učestvovali u 10 medijskih pojavljivanja kako u elektronskim tako i u štampanim medijima. Brojni su i napisi na internet portalima sa novostima.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Centar za prava deteta je putem isticanja banera na svojoj internet prezentaciji dao podršku Inicijativi za ukidanje PDV-a i smanjenje marži na opremu i hranu za bebe.

logo_vesti_no41.jpg
29.12.2012.

Posebnu zahvalnost dugujemo partnerima uz čiju podršku su aktivnosti Centra za prava deteta uspešno realizovane: Save the Children Sweden, Save the Children Norway, UNICEF, LUMOS, IMG, OEBS.

161 - 166 od 166 Prva | Prethodna | 1 2 ... 19 20 21 | Sledeća | Poslednja