centar_za_prava_deteta_vest_20161021.jpg
21.10.2016.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF, Pravosudna akademija i Centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom informativnih sesija koje se finansiraju kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_vest_20161020_vest.jpg
14.10.2016.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF, Pravosudna akademija i Centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom informativnih sesija koje se finansiraju kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_vest_20161011_07_vest.jpg
07.10.2016.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF, Pravosudna akademija i Centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom informativnih sesija koje se finansiraju kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_strateski_plan_2016_2020_srlatin.jpg
06.10.2016.

Publikovan je Strateški plan Centra za prava deteta 2016-2020. godina. Izradu i publikovanje Strateškog plana Centra podržala je organizacija Save the Children.

logo_vesti_no41.jpg
06.10.2016.

Centar za prava deteta je pripremio pregled prioritetnih zadataka u oblasti prava deteta prema Pratećem izveštaju u drugom ciklusu UPR (Univerzalnog periodičnog pregleda) i Listi pitanja UN Komiteta za prava deteta.

logo_vesti_no41.jpg
06.10.2016.

Centar za prava deteta je uputio dopis ministrima iz šest resornih ministarstava: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja u cilju podsećanja da je Republika Srbija deo dva važna procesa pred međunarodnim telima za ljudska prava, a u kontekstu unapređenja prava deteta.

centar_za_prava_deteta_vest_20160926.jpg
26.09.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava i odgovornosti deteta u obrazovnom sistemu i zaštita od nasilja".

17 - 24 od 156 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 5 ... 19 20 | Sledeća | Poslednja