centar_za_prava_deteta_strateski_plan_2016_2020_srlatin.jpg
06.10.2016.

Publikovan je Strateški plan Centra za prava deteta 2016-2020. godina. Izradu i publikovanje Strateškog plana Centra podržala je organizacija Save the Children.

logo_vesti_no41.jpg
06.10.2016.

Centar za prava deteta je pripremio pregled prioritetnih zadataka u oblasti prava deteta prema Pratećem izveštaju u drugom ciklusu UPR (Univerzalnog periodičnog pregleda) i Listi pitanja UN Komiteta za prava deteta.

logo_vesti_no41.jpg
06.10.2016.

Centar za prava deteta je uputio dopis ministrima iz šest resornih ministarstava: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja u cilju podsećanja da je Republika Srbija deo dva važna procesa pred međunarodnim telima za ljudska prava, a u kontekstu unapređenja prava deteta.

centar_za_prava_deteta_vest_20160926.jpg
26.09.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava i odgovornosti deteta u obrazovnom sistemu i zaštita od nasilja".

centar_za_prava_deteta_vest_20160923.jpg
23.09.2016.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF, Pravosudna akademija i Centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom informativnih sesija koje se finansiraju kroz program Evropske unije IPA 2013.

in_memoriam_ljubomir_petrovic_2016_07_08_vest_no1.jpg
08.07.2016.

Sa tugom obaveštavamo sve naše saradnike, prijatelje i partnere da je 8. jula 2016. godine preminuo naš Ljubomir Pejaković.

letnja_skola_u_strugi_u_makedoniji_20160629_vest.jpg
25.06.2016.

Organizacija Save the Children je organizovala letnju školu u Strugi u Makedoniji u periodu od 20. do 25. juna 2016. godine.

25 - 32 od 160 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 | Sledeća | Poslednja