Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

Tokom 2015. godine Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Centar za prava deteta započeli su implementaciju projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji finansira Evropska unija.

Kao doprinos izgradnji pravosuđa po meri deteta u Srbiji jedan deo pomenutog projekta predviđa i unapređenje kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti zaštite prava deteta, posebno u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. U tom smislu formirana je mreža pružalaca besplatne pravne pomoći za prava deteta pod koordinacijom Centra za prava deteta. U ovom momentu mreža obuhvata 36 pružalaca besplatne pravne pomoći iz raznih gradova/mesta u Srbiji. S ciljem unapređenja kapaciteta članica mreže u oblasti zaštite prava deteta održano je šest treninga:

  • 23. maja održan je trening s ciljem upoznavanja članica sa konceptom prava deteta i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Predavačica na treningu bila je prof. dr Nevena Petrušić;
  • 24. juna,s ciljem unapređenja i sticanja komunikacijskih veština i znanja u radu sa klijentima, a s posebnim akcentom na komunikaciju sa detetom, održan je drugi trening. Trenerica na obuci bila je Dragana Ćuk Milankov;
  • 26. septembra održan je trening radi jačanja kapaciteta članica mreže o pravima i odgovornostima deteta u obrazovnom sistemu i zaštiti od nasilja. Obuku su vodile Biljana Lajović i Marija Petrović.
  • 21. i 22. novembra predstavnici mreže učestvovali su na treningu čija je tema bila Zaštita prava deteta putem strateške parnice u Moldaviji, Ukrajini i Srbiji. Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa konceptom strateške parnice na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, pro bono praksom i kako i na koji način kroz stratešku parnicu voditi kampanju. Trening su vodili predstavnici Međunarodne mreže za prava deteta (CRIN), a u organizaciji Save the Children International.
  • od 8. do 10. decembra održan je trening radi upoznavanja članica mreže sa ulogom i nadležnostima centra za socijalni rad u građanskim sudskim postupcima. Na treningu su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa temom javnog zastupanja i zajednički kreiraju plan aktivnosti s ciljem promocije rada mreže i zagovaranja za besplatnu pravnu pomoć prilagođenu deci. Obuku su vodile Aleksandra Čalošević, Ranka Vujović, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić.
  • od 2. do 3 marta 2017. godine održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite". Voditeljke treninga bile su prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Marija Petrović, advokatica, Centar za prava deteta, Ivana Rodić - specijalista medicinskog prava, Vanja Macanović, advokatica, Autonomni ženski centar.

Centar za prava deteta je formalizovao svoj rad na polju pružanja usluge pravnog savetovanja u oblasti prava deteta. Pravni saveti i/ili informacije u cilju zaštite prava deteta daju se svakog utorka i četvrtka u periodu od 12.00 do 14.00 časova telefonskim putem na brojeve: (011) 32 86 690, 32 86 700.

Informativne brošure članica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Članice o Mreži pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

centar_za_prava_deteta_20170303_vest.jpg
03.03.2017.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_vest_20161208.jpg
08.12.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Uloga i nadležnost CSR u građanskim sudskim postupcima". Trening je organizovan u okviru projekta "Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om, a finansira kroz program Evropske unije IPA 2013.

centar_za_prava_deteta_vest_20160926.jpg
26.09.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Prava i odgovornosti deteta u obrazovnom sistemu i zaštita od nasilja".

cpd_trening_za_besplatnu_pravnu_pomoc_20160624_vest.jpg
24.06.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Veštine komunikacije - jačanje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta".

cpd_trening_za_besplatnu_pravnu_pomoc_20160523_vest.jpg
23.05.2016.

U cilju jačanja kapaciteta mreže pružalaca besplatne pravne pomoći održan je trening na temu "Kako do pravosuđa po meri deteta - jačanje kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta".