Glyph

Nova publikacija Centra za prava deteta „HRABRO U PROMENE”

Publikacija je nastala u partnerstvu sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Regionalni projekat „Socijalna prava za osetljive grupe“, GIZ/CIM Program „Migracije za razvoj”. 

Centar za prava deteta je izdao publikaciju „HRABRO U PROMENE” u okviru projekta „Deca povratnici u fokusu“. Reč je o lako čitljivoj publikaciji namenjenoj deci povratnicima kako bi se osnažila za lakše prevazilaženje izazova sa kojima se susreću prilikom dolaska u Srbiju.

Ova knjiga deci i mladima pruža mogućnost da se upoznaju sa pojedinim pravima koja imaju u Srbiji, da saznaju kome mogu da se obrate za pomoć i podršku kada im je potrebna, daje savete koji im mogu pomoći da razumeju okruženje u kome se nalaze, kao i da ih ohrabri kako da se lakše prilagode promeni koja je nastala u njihovom životu. Knjiga je pripremljena na srpskom i nemačkom jeziku.

Autorkama publikacije Biljani Lajović i Kosani Beker u njenoj izradi pomogli su članovi i članice kluba Dečji informativno kulturni servis – DX i učenici Osnovne škole “Branko Pešić” iz Zemuna.

Publikacija je dostupna u elektronskoj verziji u nastavku:

„HRABRO U PROMENE-Veränderungen mutig begegnen“

Deca i mladi koji su zainteresovani da imaju svoj  primerak mogu ga preuzeti od članica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta (PRAXIS, YUCOM, Pomoć deci, Oaza sigurnosti Kragujevac, Gradska uprava Kikinda, Služba besplatne pravne pomoći, Građanski forum Novi Pazar, Edukativni centar Roma) koje su uključene u realizaciju projektnih aktivnosti.

Projekat „Deca povratnici u fokusu“ treba da doprinese unapređenju položaja dece povratnika i ostvarivanju njihovih prava, kroz obezbeđivanje besplatne pravne pomoći prilagođene deci i uticaja na relevantne aktere u lokalnim sredinama, kako bi u svom radu  koristili pristup baziran na pravima deteta i imali dete u fokusu. Projekat je počeo se realizacijom 1. avgusta 2017. godine i traje do 31. decembra 2017. godine.