Glyph

Održan okrugli sto „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“

Centar za prava deteta i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman su 20. juna 2018. godine u Novom Sadu zajednički održali okrugli sto pod nazivom „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“.

Na okruglom stolu diskutovalo se o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici pravosudnog i obrazovnog sistema, sistema socijalne i zdravstvene zaštite i drugi, a obratili su ime se:

  • dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, redovni profesor Univerziteta Privredna akademija i član VDS
  • dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije
  • dr Gordana Kovaček Stanić, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu
  • dr Vera Despotović, stručna saradnica Centra za prava deteta, asistentkinja Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidinum
  • Slađana Radulović, programska menadžerka Centra za prava deteta

Ovom prilikom su pokrenute brojne diskusije na izloženu temu, ukazano na prisutnost i kompleksnost pojave i neophodnost propisivanja izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Takođe, ukazano je na potrebu podrške države i društva u celini roditeljima kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi, kao i kontinuiranog rada na otklanjanju pogrešnih stavova i jačanju roditeljskih kompetencija i veština.

Okrugli sto je deo aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima. Projekat se realizuje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.

U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta podiže svest javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja dece, posebno među roditeljima, promoviše pozitivne i nenasilne metode vaspitanja i upoznaje javnost sa pravima deteta uopšte.