Glyph

Održan okrugli sto „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“ u Užicu

Centar za prava deteta i Užički centar za prava deteta u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održali su okrugli sto na temu „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“.

Ovom prilikom govorili su Biljana Lajović, specijalistkinja školske psihologije, predstavnici Užičkog centra za prava deteta i Centra za prava deteta iz Beograda koji zajednički organizuju događaj kao članice Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji.

Učesnici okruglog stola diskutovali su o posledicama telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama po dete, kao i ulozi predstavnika obrazovnog sistema u promovisanju pozitivnih nenasilnih i participativnih načina vaspitanja i disciplinovanja deteta.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i strukture i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta, sa posebnim fokusom na participaciji dece u ovim procesima.

U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta će sledeću godinu posvetiti ovoj temi kroz kampanju koja će imati za cilj podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja dece, posebno među roditeljima, promociji pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja i upoznavanju javnosti sa pravima deteta uopšte.