Glyph

Održan sastanak intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Kragujevcu

U okviru projekta „Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja“ koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu, 11. maja 2018. godine održan je sastanak sa intersektorskim timovima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Kragujevcu.

Sastanku su prisustvovali intersektorski timovi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja iz Trstenika, Paraćina, Kraljeva i Vrnjačke Banje.

 

  

Intersektorski timovi su ovom prilikom razmenili iskustva u zaštiti dece od nasilja i predstavili proces izrade i usvajanja lokalnih Sporazuma o intersektorskoj saradnji.

Tokom sastanka timovi su takođe radili na izradi plana daljih promotivnih aktivnosti za povećanje vidljivosti intersektorskih timova i intersektorske zaštite dece od nasilja u lokalnim zajednicama.

Predstavnici intersektorskog tima iz Kragujevca su takođe bili prisutni na sastanku u ulozi grada mentora i ovom prilikom su predstavili svoje dosadašnje iskustvo u promociji i unapređenju intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja.

Ovaj projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta „Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetanjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.