Glyph

Održan sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji

U prostorijama Centra za prava deteta, u sredu 9. maja 2018. godine, održan je sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici pet organizacija članica Koalicije (Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku) i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

  • Prvi deo sastanka bio je posvećen aktivnostima u okviru projekta “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“. 

Ovim povodom razgovaralo se o daljem razvijanju instrumenata za praćenje dobijenih preporuka Komiteta za prava deteta, kao i o kreiranju indikatora koji bi olakšali praćenje samog procesa ispunjavanja preporuka. Članice Koalicije za monitoring prava deteta, započele su rad na razvijanju indikatora, a ovom prilikom diskutovano je o mogućnosti održavanja konsultacija sa državnim resorima u cilju usaglašavanja istih. U narednom periodu planirano je održavanje tematskih radionica kako bi se veći broj organizacija civilnog društva aktivno uključio u proces izrade indikatora.

Projekat “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“ podržan je od strane Kancelarije UNICEF-a u Srbiji, a sprovodi ga organizacija Centar za prava deteta uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje praćenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz saradnju javnog sektora, organizacija civilnog društva i dece.

  • Drugi deo sastanka bio je posvećen dogovorima oko sprovođenja aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.

Tokom ovog dela sastanka diskutovalo se o predstojećim planovima, a napravljen je i kratak osvrt na realizovane aktivnosti u prethodnom periodu.

Dogovoreni su događaji na kojima će biti promovisan zajednički dokument “Preporuke Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiiji”, publikovan tokom 2017. godine, a u cilju zagovaranja implementacije preporuka Komiteta za prava deteta upućenih Republici Srbiji.

Takođe je pripremljen i plan studijske posete članica mreže Čuvari dečijih prava kojom koordinira organizacija Domovik iz Kosovske Mitrovice.