Glyph

ODRŽANA AKTIVNOST KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKOG PARLAMENTA U NIŠU

U Nišu je 2. marta 2019. godine u Srednjoj školi „Škola mode i lepote“ održana aktivnost dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Ova aktivnost je sprovedena kroz interaktivnu radionicu i Kahoot kviz na temu osnovnih prava predviđenih Konvencijom o pravima deteta.

Kroz ovu aktivnost deca su takođe imala priliku da se upoznaju sa lako čitljivom publikacijom “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta.

Aktivnost je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.