Glyph

Održana konstitutivna sednica Upravnog odbora projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”

04.03.2020.

Dana 28. februara 2020. godine, održana je konstitutivna sednica Upravnog odbora projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”, koji Centar za prava deteta (CPD) sprovodi u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ), a koji je finansijski podržan u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

Upravni odbor će se sastajati na svakih šest meseci tokom trajanja projekta i imaće ulogu da nadgleda sprovođenje projekta, unapredi saradnju sistema socijalne zaštite i pravosuđa, daje strateške i operativne smernice, procenjuje napredak, identifikuje izazove i osmisli preporuke za bolje sprovođenje projektnih ideja.

Sednici su, pored članova Upravnog odbora, među kojima su direktori Zavoda za vaspitanje dece i omladine iz Beograda, Niša i Knjaževca, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, Republičkog javnog tužilaštva i Unicefa, prisustvovali i članovi projektnog tima, kao i dve predstavnice Kluba DX pri Centru za prava deteta.

Nakon predstavljanja projekta, ističući pri tom važnost koju će projekat imati za ustanove za vaspitanje dece i omladine, a posebno za decu koja u njima borave u smislu razumevanja njihovih potreba i adekvatnog odgovora sistema, predstavnici projektnog tima su otvorili diskusiju. Usledili su razni predlozi za unapređenje implementacije projekta u smislu delotvornijeg efekta na ciljne grupe. Predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predložio je da se nalazi dobijeni istraživanjem koje će biti sprovedeno u prvoj fazi projekta predstave donosiocima odluka u nadi da će ih oni uzeti u obzir pri eventualnim dopunama i izmenama normativnog okvira. Predstavnica pravosudnog sistema je istakla važnost transformacije ustanova za vaspitanje dece i omladine, kao i potrebu da se formiraju posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnih učinioca krivičnih dela koji imaju smetnje u psihofizičkom razvoju ili mentalne smetnje. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu ukazao je i na izazove adekvatnog pružanja podrške dece sa problemima mentalnog zdravlja, koja su u velikoj meri prisutna i u ustanovama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja. Osvrćući se na probleme sa kojima se suočavaju ustanove za vaspitanje dece i omladine na koje su ukazali direktori tih ustanova, Centar za prava deteta je predložio da se tokom projekta pokrene kampanja za opremanje ustanova za vaspitanje dece i omladine, uzimajući u obzir i potrebe dece.

Poseban doprinos radu Upravnog odbora ogledaće se u aktivnom učešću predstavnica Kluba DX, koje su ovog puta sugerisale da bi stručnjaci u ustanovama za vaspitanje dece trebalo da unaprede svoj pristup, tako da se deca koja tu borave osećaju prijatno i sigurno.

U Beogradu, 28. februara 2020. godine