Glyph

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U NOVOM SADU

08.11.2019.

U okviru festivala „Prava deteta“ u Novom Sadu je 7. novembra 2019. godine održana radionica sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta Medicinske škole „7. april“, koju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za prava deteta, a na temu: „Prava deteta u politikama i praksi“.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz predstavljanje publikacije prilagođene deci “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta“, sa pravima deteta uopšte i mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou. Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su se upoznali i sa postojećim mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa procesom izveštavanja pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope tako što je predstavljen i dečji izveštaj pripremljen u okviru drugog kruga monitoringa nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji koji su pripremili deca i mladi iz Kluba DX uz podršku Centra za prava deteta.

Radionica je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children Internationali uz finansijsku podršku Vlade Švedske.