Glyph

Održana treća sednica Saveta za prava deteta: Participacija dece u odlukama koje ih se tiču poželjna kao redovna praksa

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je 1.03.2018. godine treću redovnu sednicu. Na sednici je predstavljen Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, nakon čega je donet zaključak o prihvatanju konačnog teksta Nacrta strategije.

Članovi i članice Kluba DX su u septembru prošle godine svojim predlozima i komentarima doprineli izradi Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Tom prilikom su, između ostalog, naglasili značaj uključivanja dece i mladih u procesu osmišljavanja i prenošenja ključnih poruka svojim vršnjacima o prevenciji svih oblika nasilja, a na jeziku prilagođenom njihovom uzrastu. Takođe su istakli važnost uključivanja dece u aktivnosti i izveštavanje Radne grupe za praćenje i izveštavanje o sprovođenju Strategije.

Na sednici je predstavljeno i to da je formirana Radna grupa za izradu Nacionalnog plana akcije za decu u čijem radu će učestvovati i predstavnica Centra za prava deteta.

Direktorka Centra za prava deteta, Ines Cerović, koja je prisustvovala ovoj sednici je sa članovima Saveta podelila informaciju o spremnosti Centra za prava deteta da omogući aktivno uključivanje dece i mladih u proces donošenja novog akcionog plana. Kroz saradnju sa Save the Children International stvorena je mogućnost da deca i mladi iz Kluba DX, saradničkih osnovnih i srednjih škola u Beogradu i dečjih klubova iz drugih gradova učestvuju u formulisanju politike Republike Srbije prema deci.

Foto: B92

Predsednica Saveta za prava deteta, Slavica Đukić Dejanović, istakla je da je učešće dece u radu Saveta dragoceno, da su njihovi uvidi i predlozi izuzetno važni i da participacija dece treba da postane praksa u donošenju odluka koje ih se tiču.

U radu sednice Saveta za prava deteta učestvovali su ministri Zoran Lončar, Mladen Šarčević i Zoran Đorđević i predstavnik UNICEF-a za Srbiju Mišel Sen Lo. Oni su ovom prilikom potpisali  dokument “Poziv na akciju“, za unapređenje podrške razvoju dece u ranom uzrastu, odnosno od trudnoće do prvih 1.000 dana. Posebno je istaknuto da je prvih hiljadu dana razvoja nervnog sistema deteta zapravo okvir za psihološku, saznajnu, fizičku i emotivnu komponentu budućih odraslih ljudi, te da je zbog toga, produbljivanje znanja i poboljšanje uslova da svi ti segmenti budu zadovoljeni na najbolji mogući način, zadatak celog društva.