Glyph

Okrugli sto „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“

U okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi”, Centar za prava deteta organizuje okrugli sto „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“, koji će se održati u ponedeljak, 25. decembra 2017. godine od 13 do 15 časova u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.

Ovom prilikom stručnjaci iz oblasti prava deteta diskutovaće o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta. Na okruglom stolu govoriće:

• Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije

• Ranka Vujović, pomoćnica direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

• Veronika Išpanović, psihijatar za decu i mlade, redovna profesorka Univerziteta u Beogradu i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije.

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i strukture i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.