Glyph

Potpisan Protokol o međusektorskoj saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u Vrbasu

Opština Vrbas i predstavnici relevantnih institucija koje imaju ulogu u sprečavanju i suzbijanju nasilja potpisali su Protokol o međusektorskoj saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u prostorijama Skupštine opštine Vrbas.

Protokol o međusektorskoj saradnji potpisan je u okviru projekta „Unapređenje intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja“ koji realizuje Centar za prava deteta  u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu.

Poptisnici Protokola su predstavnici opštine Vrbas, Centra za socijalni rad, Osnovnog suda Vrbas, Osnovnog javnog tužilaštva Vrbas, Policijske stanice Vrbas, Opšte bolnice Vrbas, Doma zdravlja „Veljko Vlahović“, Predškolske ustanove „Boško Buha“, svih osnovnih i srednjih škola i Crvenog krsta Vrbas.

Cilj potpisivanja ovog Protokola je efikasnija saradnja između potpisnika sporazuma u oblasti planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u zaštiti dece od nasilja, unapređivanje načina saradnje u postupku zaštite dece od nasilja u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

Projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.