Glyph

Potpisan Sporazum o zaštiti dece od nasilja u opštini Svrljig

Centar za prava deteta prisustvovao je potpisivanju Sporazuma o zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji opštine Svrljig. Sporazum je potpisan 25. aprila 2018. godine u prostorijama centra za soijalni rad u Svrljigu.

Sporazum o intersektorskoj saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja potpisan je od strane 12 predstavnika relevatnih institucija iz sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva na teritoriji opštine Svrljig.

Potpisnici Sporazuma su ovim povodom definisali zajedničke ciljeve, a fokusiraće se najpre na prevenciju nasilja i razgovor s mladima, održavanje sastanaka i učenje o suzbijanju nasilja i ukazivanje na njegove posledice.

 

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je efikasnija saradnja između potpisnika sporazuma u oblasti planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u zaštiti dece od nasilja, unapređivanje načina saradnje u postupku zaštite dece od nasilja u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

Rad na izradi Sporazuma realizovan je tokom 2017. godine u okviru projekta „Unapređenje interskorske saradnje u zaštiti dece od nasilja“ koji sprovodi Centar za prava deteta  u partnerstvu sa UNICEF kancelarijom u Beogradu.

Projekat je usmeren na unapređenje intersktorske saradnje u 12 opština/gradova u Srbiji (Subotica, Vrbas, Novi Bečej, Sremska Mitrovica, Aleksinac, Svrljig, Knjaževac, Zaječar, Kraljevo, Trstenik, Paraćin i Vrnjačka Banja), sa ciljem podizanja kapaciteta profesionalaca u izabranim gradovima da organizuju i/ili ojačaju intersektorske timove koji rade na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Projekat se realizuje kao deo regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja i promovisanje inkluzije dece sa smetanjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Unicef u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.