Glyph

PRAVA DETETA U SRBIJI

Kako bismo sveobuhvatno i kontinuirano pratili stanje u svakoj pojedinoj oblasti, Centar za prava deteta radi na razvoju indikatora imajući u vidu bitne karakteristike svake posebne oblasti prava deteta. Do sada smo uspeli da razvijemo indikatore za posebne oblasti ili delove oblasti. Na osnovu ovako razvijenih indikatora sprovodili smo istraživanja, saopštavali rezultate i sastavljali nezavisne celokupne izveštaje o stanju prava deteta u našoj zemlji.

U procesu praćenja i izveštavanja o stanju prava deteta, Centar posebnu pažnju daje neposrednom uključivanju dece u ovim procesima.