Glyph

PREDSTAVLJENA PRIKUPLJENA MIŠLJENJA DECE ZA IZRADU NOVOG NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA DECU PREDSEDNICI SAVETA ZA PRAVA DETETA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

28.12.2018.

Članice Kluba DX koji funkcioniše pri Centru za prava deteta su 19. decembra 2018. godine dostavile i predstavile mišljenja dece o tome šta treba da bude obuhvaćeno novim Nacionalnim akcionim planom za decu predsednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije prof. dr Slavici Đukić Dejanović.

U cilju prikupljanja mišljenja dece razvijena je metodologija na osnovu koje su u proces bila uključena deca iz 5 gradova: Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad and Užice. Organizovane su posebno kreirane radionice na kojima su prikupljena mišljenja ukupno 250 dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, a oblasti koje su obuhvaćene se tiču kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, participacije dece, unapređenja brige o zdravlju dece i zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece kroz kulturno-obrazovne, sportske i rekreativne aktivnosti i sl.

Zajednički sastanak realizovan je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.