Glyph

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX učestvovala na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija za decu „Eurochild“

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX, Simonida Komazec učestvovala je na godišnjoj Generalnoj skupštini mreže organizacija „Eurochild“.  Na skupštini održanoj u Briselu 18. i 19. aprila 2018. godine usvojena je Strategija mreže „Eurochild“ za period od 2019-2021 godine. Ovim povodom predstavljeni su ciljevi trogodišnjeg Strateškog plana i načini kojima će se uticati na promene u oblasti prava deteta.

Na Generalnoj skupštini je prvi put učestvovalo 12 članova i članica Dečjeg saveta „Eurochild-a“. Predstavnica Kluba DX,  Simonida Komazec imala je priliku da prisutnim članicama „Eurochild-a“ predstavi dosadašnji rad Dečjeg saveta, odnosno godišnji izveštaj za 2017. godinu.

     

Simonida je prezentovala rad Dečjeg saveta u izradi Smernica za uključivanje dece u procese samozastupanja radi učestvovanja u procesima donošenja odluka koje se njih tiču. Takođe je predstavila i iskustva Dečjeg saveta iz Evropskog parlamenta 20. novembra 2017. godine kada su članovi i članice pripremili konferenciju za članove parlamenta „Evropa kakvu želimo“, sa podrškom predsednika Evropskog parlamenta Antoniom Tajanijem.

Mreži organizacija za decu „Eurochild“ ove godine se priključilo 18 novih članova, a jedna od počasnih članica mreže je i Marta Santos Pais, specijalna izaslanica Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad decom.

Gosti ovogodišnje Generalne skupštine mreže Eurochild, bili su Velina Todorova iz UN Komiteta za prava deteta, Tuomas Kurtila, iz Evropske mreže ombudsmana za decu, Ioanis N. Dimitrakopoulos, iz Agencije Evropske unije za osnovna prava, Redžina Džensdotir, iz Saveta Evrope i Sandi Blanšet, iz UNICEF-a.

Članovi i članice Dečjeg saveta su na ovogodišnjoj Generalnoj skupštini Eurochild mreže predstavili rezultate koje su do sada postigli.  Prisutnima su prezentovali svoj plan za naredni period, a ovom prilikom najavili su i konferenciju  „Izgradnja bolje Evrope sa decom: Svi zajedno!“, na kojoj će ugostiti oko 300 učesnika, u Opatiji, u oktobru 2018. godine.

Cilj konferencije, koja će okupiti zvaničnike iz političkog i javnog sektora, profesionalce iz oblasti u radu sa decom i decu je da pokaže zašto uključivanje dece u proces donošenja odluka donosi pozitivne rezultate za decu i mlade, zajednice i društvo u celini.

Centar za prava deteta je višegodišnji punopravni član „Eurochild“ mreže,  a predstavnica Centra za prava deteta učestvovala je i ove godine u radu Generalne skupštine.