Glyph

PREDSTAVNICE CENTRA ZA PRAVA DETETA NA KONFERENCIJI SAVETA EVROPE U STRAZBURU POVODOM 30 GODINA OD USVAJANJA KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA

15.11.2019.

Direktorka Ines Cerović, koordinatorka Kluba DX Tamara Tomašević i članica Kluba DX Andrea Rajičić učestvovale su na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o pravima deteta u Strazburu “Redefining power: strengthening the rights of the child as the key to a future-proof Europe” koju je organizovao Savet Evrope 13. i 14. novembra 2019. godine. Konferencija je bila posvećena sagledavanju toga šta evropske države rade povodom unapređenja zaštite prava deteta i izazova sa kojima se suočavaju.

Na konferenciji su pored stručnjaka iz raznih zemalja članica Saveta Evrope aktivno učestvovala i deca.

Predstavnica Kluba DX Andrea posebno je aktivnu ulogu imala u panelu posvećenom uvažavanju najboljih interesa deteta u situacijama razvoda roditelja i separacije. Sudije i drugi stručnjaci koji su učestvovali u ovom panelu istakli su da je ponekad teško uvažiti mišljenje deteta prilikom donošenja odluka, posebno u situacijama kada deca nakon izvesnog vremena promene mišljenje pod uticajem novih okolnosti življenja. Članica Kluba DX Andrea napomenula je da isto tako i sudije mogu da promene mišljenje kao i deca, pa prema tome i svoje odluke, i da je to pitanje procesa i procedura koje moraju baš zbog toga da budu fleksibilnije. Njen komentar je dobio veliku podršku publike i pokrenuo razmenu mišljenja i stavova od strane brojnih stručnjaka i stručnjakinja koji su podržali njeno stanovište. Ovaj komentar je tako predstavljao okosnicu dalje diskusije. U završnom delu panela, Andrea je izabrana zajedno sa predstavnikom sa Malte da predstavi svoje ideje za poboljšanje participacije dece u radu parlamenata.

Više o konferenciji možete videti OVDE.