Glyph

Deca povratnici u fokusu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Deca povratnici u fokusu“ u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Regionalni projekat „Socijalna prava za osetljive grupe“, GIZ/CIM Program „Migracije za razvoj“.

Projekat je počeo se realizacijom 01. avgusta 2017. godine i planirano je da traje do 31. decembra 2017. godine.

Cilj projekta „Deca povratnici u fokusu“ je doprinos unapređenju položaja dece povratnika i ostvarivanju njihovih prava, kroz obezbeđivanje besplatne pravne pomoći prilagođene deci i uticaja na relevantne aktere u lokalnim sredinama, kako bi u svom radu koristili pristup baziran na pravima deteta i imali dete u fokusu.

Centar za prava deteta koordinira Mrežu pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta. Mreža je formirana decembra 2015. godine u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji je finansirala Evropska unija, a sprovodio ga je UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Mrežu čine predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i pravnih klinika iz različitih krajeva Srbije.

U okviru projekta „Deca povratnici u fokusu“ radiće se na daljem osnaživanju i jačanju kapaciteta predstavnika Mreže, a posebno onih članica koje gravitiraju ka mestima gde se beleži najveći broj dece povratnika, kako bi mogli da im pruže što kvalitetniju podršku.

Planirano je da se u okviru projekta realizuju sledeće aktivnosti:

  • Napredni trening o pravima deteta povratnika za odabrane članice Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta i poverenike za izbeglice/ romske koordinatore;
  • Pružanje besplatne pravne pomoći od strane obučenih pravnika/ca u oblasti prava deteta i rad na terenu;
  • Izrada i štampa dvojezične lako čitljive publikacije za decu povratnike;
  • Informisanje i razmena iskustva među članicama Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, putem postojeće onlajn platforme.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina