Glyph

Dete na hraniteljstvu – podizanje standarda za bolju brigu u Srbiji

Centar za prava deteta je u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj dece i omladine Beograd sproveo projekat namenjen unapređenju položaja i prava deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, tj. poboljšanju kvaliteta zaštite deteta u hraniteljskoj porodici. Projekat se implementirao u sedam mesta: Beogradu, Ćupriji, Beloj Crkvi, Subotici, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Jedna od osnovnih projektnih aktivnosti bila je razvoj minimalnih standarda u radu za profesionalce koji se bave poslovima hraniteljstva dece u smislu procedura koje moraju biti primenjene, kvaliteta usluga koji mora biti obezbeđen, metode i tehnika rada sa korisnicima koje treba poštovati, kao i praćenja i evaluacije efekata i kvaliteta usluga pruženih od strane profesionalaca.

Nakon toga usledio je krug kampanja sa prigodnim promotivnim materijalima po pomenutim gradovima u cilju promovisanja izrađenih standarda i bližeg upoznavanja hraniteljskih porodica sa istima.

Projekat je realizovan u periodu decembar 2010 – decembar 2011. godine uz podršku kancelarije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina