Glyph

Dete na hraniteljstvu – podizanje standarda za bolju brigu u Srbiji

Centar za prava deteta je u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj dece i omladine Beograd sproveo projekat namenjen unapređenju položaja i prava deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, tj. poboljšanju kvaliteta zaštite deteta u hraniteljskoj porodici. Projekat se implementirao u sedam mesta: Beogradu, Ćupriji, Beloj Crkvi, Subotici, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Jedna od osnovnih projektnih aktivnosti bila je razvoj minimalnih standarda u radu za profesionalce koji se bave poslovima hraniteljstva dece u smislu procedura koje moraju biti primenjene, kvaliteta usluga koji mora biti obezbeđen, metode i tehnika rada sa korisnicima koje treba poštovati, kao i praćenja i evaluacije efekata i kvaliteta usluga pruženih od strane profesionalaca.

Nakon toga usledio je krug kampanja sa prigodnim promotivnim materijalima po pomenutim gradovima u cilju promovisanja izrađenih standarda i bližeg upoznavanja hraniteljskih porodica sa istima.

Projekat je realizovan u periodu decembar 2010 – decembar 2011. godine uz podršku kancelarije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina