Glyph

Finalizacija drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta (2008 -2014)

Vreme realizacije: oktobar 2015. – decembar 2015. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestalozzi dečje fondacije

Projekat je realizovan s ciljem uključivanja članica Koalicije za monitoring prava deteta i partnerskih organizacija Pestalozzi dečje fondacije u finalizaciju Alternativnog periodičnog izveštaja i njegovu promociju na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ostvareni rezultati:

  • U okviru projekta održan je sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanak je organizovan s ciljem finalizacije Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i fakultativnih protokola.
  • Povodom obeležavanja 20. novembra, organizovana je Nacionalna konferencija. na kojoj je predstavljen Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014). Konferencija je organizovana uz podršku Save the Children i Pestalozzi Children’s Foundation.
  • Promocija Alternativnog periodičnog izveštaja održana je i na lokalnom nivou u Nišu, Kraljevu, Užicu, Knjaževcu i Vranju. Na promocijama je prisustvovalo 392 učesnika.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina