Glyph

Finalizacija drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta (2008 -2014)

Vreme realizacije: oktobar 2015. – decembar 2015. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestalozzi dečje fondacije

Projekat je realizovan s ciljem uključivanja članica Koalicije za monitoring prava deteta i partnerskih organizacija Pestalozzi dečje fondacije u finalizaciju Alternativnog periodičnog izveštaja i njegovu promociju na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ostvareni rezultati:

  • U okviru projekta održan je sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanak je organizovan s ciljem finalizacije Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i fakultativnih protokola.
  • Povodom obeležavanja 20. novembra, organizovana je Nacionalna konferencija. na kojoj je predstavljen Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014). Konferencija je organizovana uz podršku Save the Children i Pestalozzi Children’s Foundation.
  • Promocija Alternativnog periodičnog izveštaja održana je i na lokalnom nivou u Nišu, Kraljevu, Užicu, Knjaževcu i Vranju. Na promocijama je prisustvovalo 392 učesnika.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina