Glyph

Institucionalna podrška razvoju organizacionih kapaciteta Centra za prava deteta

Projekat je realizovan u periodu januar 2012 – decembar 2012. godine uz podrškuSave the Children Sweden.

Kako je ovaj projekat imao za cilj poboljšanje umrežavanja sa drugim sličnim organizacijama u Evropi i razmene iskustva realizovano jedanaest međunarodnih poseta i sastanaka u evropskim zemljama.

Posete Briselu u Eurochild Generalnoj skupštini i sastanak predstavnika Save the Children Europe grupe i drugih organizacija sa sedištem u Briselu u vezi sa pravima deteta doprineli poboljšanju vidljivosti Centra za prava deteta i mogućeg prepoznavanja Centra kao važnog izvršnog partnera u regiji Balkana za unapređenje prava deteta. Kao rezultat tih aktivnosti Centar za prava deteta je izradio dokument o pristupu pravdi po meri deteta.

Prijavom na online verziju uglednog međunarodnog časopisa za dječija prava u decembru 2011. godine i početak njegove upotrebe od januara 2012. godine, Centar je dobio dragocen izvor za sebe, kao i za dalji rad sa svojim korisnicima. Pretplata se nastavlja u 2013. Takođe, Centar prikuplja i ima uvid u sva domaća strateška dokumenta, planove i druga relevantna dokumenta koji se odnose na oblasti prava deteta i deli ih na sajtu, sa korisnicima biblioteke, i putem redovnih sastanaka Koalicije za monitoring prava deteta. U cilju informisanja stručne i šire javnosti o svojim aktivnostima, Centar za prava deteta izdaje kvartalni časopis na srpskom i na engleskom jeziku.

Ovaj projekat je omogućio unapređenje ukupne efikasnosti rada Centra za prava deteta kroz usavršavanje i modernizaciju sistema i računarskih operativnih Office paketa, kao i kroz ažuriranje sajta u vizuelnom i tehničkom smislu.

U izveštajnom periodu Centra je održao sastanke Upravnog i Nadzornog odbora, zatim Skupštine. Osim rešavanju tehničkih pitanja, ti događaji služili su kao sredstvo za procenu prethodnog i definisanje daljeg rada, kao i jačanju kohezije grupe.

Na kraju godine eksterna evaluacije rada Centra je realizovana, a akcioni plan za 2013. godinu je pripremljen i treba da bude odobren od strane Upravnog odbora krajem januara 2013.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina