Glyph

Institucionalni odgovor na problem seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija

Centar za prava deteta koordinisao je procesom izrade „Nacrta Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (2012 – 2014)“. Nacrt Akcionog plana sačinila je međuresorna radna grupa koju su činili predstavnici relevantnih ministarstava, državnih institucija i udruženja građana (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Centar za prava deteta, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih – TARGET). Dokument je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na dalje postupanje.

Projekat je realizovan u periodu oktobar 2011 – decembar 2011. uz podršku organizacije Save the Children Norway.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina