Glyph

Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta – Watching Child Rights

Vreme realizacije: oktobar 2013. – mart 2014. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

Projekat je imao za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Projektne aktivnosti obuhvatile su osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces periodičnog izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. U 2014. godini izrađen je Nacrt izveštaja koji će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog ozveštaja.

Ostvareni rezultati:

  • Putem dvodnevnog treninga kapaciteti 21 organizacije članice Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji osnaženi za pripremu Drugog i Trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.
  • Održana po 3 sastanka svake tematske grupe – za Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji.
  • Organizovane 3 debate o pravima deteta za decu u Beogradu, Nišu i Užicu.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina