Glyph

Izrada nacrta podzakonskih akata

Centar za prava deteta je uz podršku IMG-a (International Management Group) u periodu od marta do septembra 2012. godine pružao konsultantske usluge koje su se odnosile na podršci Radnoj grupi imenovanoj od strane Ministarstva pravde Republike Srbije radi izrade nacrta podzakonskih akata (Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije i statistike o određenim vaspitnim nalozima i izrečenim vaspitnim merama, merama bezbednosti i kazni maloletničkog zatvora, Pravilnika o primeni vaspitnih naloga i Pravilnika o primeni mere pritvora prema maloletniku).

Radne verzije nacrta dostavljene su resornom ministarstvu i predstavnicima kancelarije IMG-a.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina