Glyph

Izrada „Vodiča za savetovanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju

Tokom januara i februara Centar za prava deteta je bio angažovan da za potrebe kancelarije UNICEF-a Crne Gore pripremi „Vodič za savetovanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju“.

Tim sastavljen od zdravstvenih i pravnih stručnjaka iz Crne Gore i Srbije pripremio je tekst ovog dokumenta i obučio lekare i drugo zdravstveno osoblje za njegovu primenu. Obuka je održana poslednje nedelje februara 2016. godine u Baru, Beranama i Podgorici.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina