Glyph

Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta

  • Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla

Vođen participativnim modelom Centar za prava deteta je u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) – projekat „Transformacija sukoba i osnaživanje mladih“ (sadašnji GIZ – Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju) i članovima grupe DX oformio koaliciju dece/mladih koja je izradila Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla.

Članovi DX-a su u saradnji sa predstavnicima Centra organizovali seminar „Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla“. Cilj seminara bio je da se kod dece izgradi kapacitet za samostalnu procenu stanja u pojedinim oblastima koje se njih neposredno tiču, kao i da se članovi koalicije osnaže za grupni rad. Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta pisan je kao poseban dokument i predstavljen je 4. februara 2008. godine članovima Komiteta za prava deteta u Ženevi. Izveštaj su predstavili članovi dečje koalicije Dunja Begović i Vukan Marković. Komitet za prava deteta je izveštaj ocenio pozitivno uz obrazloženje da ovakav način rada predstavlja odraz istinske – prave participacije dece i mladih i dao preporuku da bi sa njim trebalo upoznati što veći broj dece i na temelju njegovog istraživanja planirati i realizovati dalje akcije koje će doprineti što potpunijem ostvraivanju prava deteta u Srbiji.

  • Prava deteta u Srbiji – kako to vide deca (promocija dečjeg izveštaja)

U periodu jun – oktobar 2008. godine Centar za prava deteta u saradnji sa GTZ i članovima dečje koalicije organizovao je 23 jednodnevne radionice, od toga 10 na području grada Beograda, a 13 u gradovima širom zemlje: Vrbasu, Knjaževcu, Aleksincu, Zaječaru, Kraljevu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Inđiji, Loznici, Požegi, Užicu i Zrenjaninu.

Radionice su imale za cilj da podignu nivo informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji kroz predstavljanje rezultata istraživanja u okviru dečjeg izveštaja i identifikaciju tema za lokalne akcije zasnovane na temelju preporuka koje su proizišle iz Izveštaja.

Tokom radionica učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem i rezultatima izveštaja, i da kroz grupni rad diskutuju i identifikuju teme na osnovu kojih je moguće kreirati i realizovati lokalne i nacionalne akcije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina