Glyph

Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz partnerstvo sa civilnim društvom

U okviru ovog projekta predstavnici Centra za prava deteta izradili su dve stručne analize na
temu:

  •  Zloupotreba dece u političke svrhe – Analiza postojećih propisa i pravnih standarda,
  • Maloletničko pravosuđe i zaštita dece žrtava krivičnih dela, dece žrtava seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i dece svedoka.

Izradu ovih analiza zajednički su prijavili Užički centar za prava deteta i Centar za prava deteta na konkursu koji je raspisala Kuća ljudskih prava.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina