Glyph

Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu“, uz finansijsku podršku Saveta Evrope, u periodu od oktobra 2019. godine do juna 2020. godine.

Projekat ima za cilj da promoviše zagovaračke aktivnosti i participaciju dece u cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Specifični cilj projekta je da se doprinese unapređenju politika i prakse u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu kroz aktivnosti zagovaranja, praćenja, podizanja svesti javnosti, osnaživanje dece i radionice sa decom.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina