Glyph

Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlosatvljanja i iskorišćavanja na internetu“, uz finansijsku podršku Saveta Evrope, u periodu od oktobra 2019. godine do juna 2020. godine.

Projekat ima za cilj da promoviše zagovaračke aktivnosti i participaciju dece u cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Specifični cilj projekta je da se doprinese unapređenju politika i prakse u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu kroz aktivnosti zagovaranja, praćenja, podizanja svesti javnosti, osnaživanje dece i radionice sa decom.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina