Glyph

Jačanje uloge zdravstvenog sistema u kontekstu podrške porodicama novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju

Osnovni cilj ovog projekta bio je obezbeđivanje podrške porodicama sa novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju u okviru zdravstvenog sistema, kako bi se smanjio rizik od institucionalizacije ove dece, kao i rizik povrede njihovih prava. Realizacija cilja ostvarena je: jačanjem kapaciteta profesionalaca koji rade u porodilištima i domovima zdravlja kroz 7 seminara/treninga, razvijenim smernicama za komunikacine veštine, organizacijom fokus grupa i okruglih stolova, situacionom analizom, razvojem plana za jačanje kapaciteta/kurikuluma za zdravstvene radnike/pedijatre, kao i dodatnih radnih materijala.

Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – septembar 2011. dogine, a realizaciju aktivnosti podržao je UNICEF.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina