Glyph

Jačanje uloge zdravstvenog sistema u kontekstu podrške porodicama novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju

Osnovni cilj ovog projekta bio je obezbeđivanje podrške porodicama sa novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju u okviru zdravstvenog sistema, kako bi se smanjio rizik od institucionalizacije ove dece, kao i rizik povrede njihovih prava. Realizacija cilja ostvarena je: jačanjem kapaciteta profesionalaca koji rade u porodilištima i domovima zdravlja kroz 7 seminara/treninga, razvijenim smernicama za komunikacine veštine, organizacijom fokus grupa i okruglih stolova, situacionom analizom, razvojem plana za jačanje kapaciteta/kurikuluma za zdravstvene radnike/pedijatre, kao i dodatnih radnih materijala.

Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – septembar 2011. dogine, a realizaciju aktivnosti podržao je UNICEF.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina