Glyph

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći

Centar za prava deteta ima otvorenu telefonsku liniju za pružanje besplatnih informacija u oblasti prava deteta.

Brojevi telefona su 011/32-86-690, kao i 011/32-86-700, a dostupni su svakog utorka i četvrtka od 12 do 14 časova.

Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Tokom 2015. godine Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Centar za prava deteta započeli su implementaciju projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija.

Kao doprinos izgradnji pravosuđa po meri deteta u Srbiji jedan deo pomenutog projekta predviđa i unapređenje kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti zaštite prava deteta, posebno u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. U tom smislu formirana je mreža pružalaca besplatne pravne pomoći za prava deteta pod koordinacijom Centra za prava deteta. U ovom momentu mreža obuhvata 36 pružalaca besplatne pravne pomoći iz raznih gradova/mesta u Srbiji. S ciljem unapređenja kapaciteta članica mreže u oblasti zaštite prava deteta održano je šest treninga:

  • 23. maja održan je trening s ciljem upoznavanja članica sa konceptom prava deteta i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Predavačica na treningu bila je prof. dr Nevena Petrušić;

 

  • 24 juna, s ciljem unapređenja i sticanja komunikacijskih veština i znanja u radu sa klijentima, a s posebnim akcentom na komunikaciju sa detetom, održan je drugi trening. Trenerica na obuci bila je Dragana Ćuk Milankov;
  • 26. septembra održan je trening radi jačanja kapaciteta članica mreže o pravima i odgovornostima deteta u obrazovnom sistemu i zaštiti od nasilja. Obuku su vodile Biljana Lajović i Marija Petrović.
  • 21. i 22. novembra predstavnici mreže učestvovali su na treningu čija je tema bila Zaštita prava deteta putem strateške parnice u Moldaviji, Ukrajini i Srbiji. Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa konceptom strateške parnice na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, pro bono praksom i kako i na koji način kroz stratešku parnicu voditi kampanju. Trening su vodili predstavnici Međunarodne mreže za prava deteta (CRIN), a u organizaciji Save the Children International.
  • Od 8. do 10. decembra održan je trening radi upoznavanja članica mreže sa ulogom i nadležnostima centra za socijalni rad u građanskim sudskim postupcima. Na treningu su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa temom javnog zastupanja i zajednički kreiraju plan aktivnosti s ciljem promocije rada mreže i zagovaranja za besplatnu pravnu pomoć prilagođenu deci. Obuku su vodile Aleksandra Čalošević, Ranka Vujović, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić
  • Od 2. do 3. marta 2017. godine održan je trening na temu „Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite“. Voditeljke treninga bile su prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Marija Petrović, advokatica, Centar za prava deteta, Ivana Rodić – specijalista medicinskog prava, Vanja Macanović, advokatica, Autonomni ženski centar.

 

 

Centar za prava deteta je formalizovao svoj rad na polju pružanja usluge pravnog savetovanja u oblasti prava deteta.

-Informativne brošure članica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći:

Članice o Mreži pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

 

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina