Glyph

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći

Centar za prava deteta ima otvorenu telefonsku liniju za pružanje besplatnih informacija u oblasti prava deteta.

Brojevi telefona su 011/32-86-690, kao i 011/32-86-700, a dostupni su svakog utorka i četvrtka od 12 do 14 časova.

Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Tokom 2015. godine Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Centar za prava deteta započeli su implementaciju projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija.

Kao doprinos izgradnji pravosuđa po meri deteta u Srbiji jedan deo pomenutog projekta predviđa i unapređenje kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti zaštite prava deteta, posebno u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. U tom smislu formirana je mreža pružalaca besplatne pravne pomoći za prava deteta pod koordinacijom Centra za prava deteta. U ovom momentu mreža obuhvata 36 pružalaca besplatne pravne pomoći iz raznih gradova/mesta u Srbiji. S ciljem unapređenja kapaciteta članica mreže u oblasti zaštite prava deteta održano je šest treninga:

  • 23. maja održan je trening s ciljem upoznavanja članica sa konceptom prava deteta i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Predavačica na treningu bila je prof. dr Nevena Petrušić;

 

  • 24 juna, s ciljem unapređenja i sticanja komunikacijskih veština i znanja u radu sa klijentima, a s posebnim akcentom na komunikaciju sa detetom, održan je drugi trening. Trenerica na obuci bila je Dragana Ćuk Milankov;
  • 26. septembra održan je trening radi jačanja kapaciteta članica mreže o pravima i odgovornostima deteta u obrazovnom sistemu i zaštiti od nasilja. Obuku su vodile Biljana Lajović i Marija Petrović.
  • 21. i 22. novembra predstavnici mreže učestvovali su na treningu čija je tema bila Zaštita prava deteta putem strateške parnice u Moldaviji, Ukrajini i Srbiji. Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa konceptom strateške parnice na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, pro bono praksom i kako i na koji način kroz stratešku parnicu voditi kampanju. Trening su vodili predstavnici Međunarodne mreže za prava deteta (CRIN), a u organizaciji Save the Children International.
  • Od 8. do 10. decembra održan je trening radi upoznavanja članica mreže sa ulogom i nadležnostima centra za socijalni rad u građanskim sudskim postupcima. Na treningu su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa temom javnog zastupanja i zajednički kreiraju plan aktivnosti s ciljem promocije rada mreže i zagovaranja za besplatnu pravnu pomoć prilagođenu deci. Obuku su vodile Aleksandra Čalošević, Ranka Vujović, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić
  • Od 2. do 3. marta 2017. godine održan je trening na temu „Prava deteta u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite“. Voditeljke treninga bile su prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Marija Petrović, advokatica, Centar za prava deteta, Ivana Rodić – specijalista medicinskog prava, Vanja Macanović, advokatica, Autonomni ženski centar.

 

 

Centar za prava deteta je formalizovao svoj rad na polju pružanja usluge pravnog savetovanja u oblasti prava deteta.

-Informativne brošure članica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći:

Članice o Mreži pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta

 

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina