Glyph

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta:

  • Dokumenti o ljudskim pravima
  • Konvencija o pravima deteta
  • Posebne oblasti prava deteta
  • Međunarodno privatno pravo

 

 

DOKUMENTI O LjUDSKIM PRAVIMA

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA

Opšti komentari Komiteta za prava deteta

POSEBNE OBLASTI PRAVA DETETA

-MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Dečji rad

Obrazovanje

Deca žrtve trgovine

Alternativna briga o deci

Zaštita svedoka i žrtava

Maloletničko pravosuđe

Međunarodno krivično pravo

Prava deteta u evropskim dokumentima

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina