Glyph

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta:

  • Dokumenti o ljudskim pravima
  • Konvencija o pravima deteta
  • Posebne oblasti prava deteta
  • Međunarodno privatno pravo

 

 

DOKUMENTI O LjUDSKIM PRAVIMA

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA

Opšti komentari Komiteta za prava deteta

POSEBNE OBLASTI PRAVA DETETA

-MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Dečji rad

Obrazovanje

Deca žrtve trgovine

Alternativna briga o deci

Zaštita svedoka i žrtava

Maloletničko pravosuđe

Međunarodno krivično pravo

Prava deteta u evropskim dokumentima

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina