Glyph

Odabrani međunarodni instrumenti

Ovde možete pronaći najznačajnije međunarodne dokumente koji su relevantni u oblasti prava deteta:

  • Dokumenti o ljudskim pravima
  • Konvencija o pravima deteta
  • Posebne oblasti prava deteta
  • Međunarodno privatno pravo

 

 

DOKUMENTI O LjUDSKIM PRAVIMA

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA

Opšti komentari Komiteta za prava deteta

POSEBNE OBLASTI PRAVA DETETA

-MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Dečji rad

Obrazovanje

Deca žrtve trgovine

Alternativna briga o deci

Zaštita svedoka i žrtava

Maloletničko pravosuđe

Međunarodno krivično pravo

Prava deteta u evropskim dokumentima

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.