Glyph

Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

Vreme realizacije: jul 2014 – januar 2016. godine

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz finasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta odnose se na:

-Onaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni
zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču;
-Poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju;
-Obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog;
-Demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju izradila je ”Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju”.
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene učestvovali su i/ili organizovali ukupno 18 akcija samozastupanja na kojima su na različite načine predstavili zašto je važno da mladi sa smetnjama u razvoju govore u svoje ime i o
    temama kao što su zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održano je 10 treninga pod nazivom „Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja“ namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene. Na treninzima je učestvovalo ukupno 265 učesnika.
  • 26. januara 2016. godine u Beogradu održana je Završna međunarodna konferencija „Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i
    zanemarivanje“. Konferenciju su organizovali Centar za prava deteta i dobrotvorna organizacija Lumos čiji je osnivač spisateljica J. K. Roling, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Konferenciji je prisustvovalo ukupno  učesnika kako iz zemlje tako i iz inostranstva.

Na konferenciji su predstavljeni:

-Najvažniji rezultati postignuti u okviru projekta „Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece“ i

-„Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju“. Vodič je preveden i objavljen na engleskom, francuskom i češkom jeziku.

-Lako čitljiva brošura za decu i mlade „Niko ne sme da te povredi“- Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju šta su zlostavljanje i zanemarivanje.

  • Izveštaj o aktivnostima koje su sproveli deca i mladi sa smetnjama u razvoju okupljeni oko Kluba za zdrave promene – „Samozastupanjem do zdravih promena“.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina