Glyph

Mesto za mene

Vreme realizacije: jul – decembar 2013. godine

Projekat je realizovan u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i uz finansijsku podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja stanja i položaja dece sa problemima u funkcionisanju na hraniteljskom smeštaju, a u cilju unapređenja sitema i što potpunije ostvarenosti i zaštite prava deteta. Rezultati dobijeni istraživanjem bili su osnov za formulisanje preporuka za povećanje kompetencija profesionalaca koji se bave poslovima hraniteljstva i samih hranitelja, kreiranje novih i poboljšanje postojećih usluga hraniteljskim porodicama, kao i za mogućnost češće primene mere pojačanog nadzora u drugoj porodici.

Ostvareni rezultati:

  • u periodu od jula do decembra sprovodeno je istraživanje u svim Centrima za porodični smeštaj i usvojenje u Srbiji – Beograd, Miloševac, Niš, Kragujevac, Ćuprija. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje 322 hraniteljske porodice i 96 dece na hraniteljstvu;
  • rezultati istraživanja i formulisane preporuke publikovane su u monografiji „Mesto za mene – deca na hraniteljstvu“;
  • 27. decembra održana je završna konferencija na kojoj je široj javnosti predstavljena monografija i najvažniji rezultati i preporuke istraživanja.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina