Glyph

Praćenje i izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza

Beogradski centar za ljudska prava koordinisao je projekat „Izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza“ (MORE – Monitoring and Reporting abouth the Implementation of International Obligations (NGOs’ capacity building)), koji je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projektom je bilo predviđeno da Beogradski centar za ljudska prava, Centar za prava deteta i Pravno-informacijski centar iz Ljubljane organizuju seriju seminara čiji je cilj bio da se predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih ombudsmana, kao i ostalih lokalnih institucija koje se bave ljudskim pravima (novinari, centri za socijalni rad i sl.) obuče da prate stanje ljudskih prava u svojoj sredini i da o tome izveštavaju.

Tokom 2009. i 2010. godine održani su seminari u Nišu, Užicu, Novom Pazaru i Novom Sadu.

Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina