Glyph

Pravo deteta da se njegov glas čuje

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Pravo deteta da se njegov glas čuje“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2017. do maja 2019. godine.

Cilj projekta je ostvarivanje prava deteta da izrazi svoje mišljenje i da se ono uzme u obzir u različitim postupcima koji se deteta tiču u okviru sistema pravosuđa, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

U okviru ovog projekta održan je niz pripremnih, bilateralnih i verifikacionih sastanaka, fokus grupa i okruglih stolova sa stručnjacima iz sistema pravosuđa, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite ali i predstavnicima drugih relevantnih institucija i organizacija u cilju kreiranja štampanih publikacija i onlajn aplikacije.

20. maja 2019. održana je prva konferencija koja je uključila aktivno učešće dece u svim panelima, zajedno sa stručnjacima iz navedenih sistema.

Publikacije i mobilna aplikacija imaju za cilj da deci pomognu da razumeju postupke u okviru ovih sistema na način koji je njima jasan i blizak.

Mobilna aplikacija je dostupna na: http://tvojaprava.cpd.org.rs/.

Kroz ovaj projekat je pripremljena i mapa puta za dalje unapređenje politike i prakse u ovim sistemima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina