Glyph

Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu

Vreme realizacije: april 2013. – april 2014. godine

Projekat realizuje Centar za prava deteta, a finansira ga Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Reč je o projektu koji je usmeren na osnaživanje sportskih udruženja za ostvarivanje i promociju ljudskih prava kroz uspostavljanje mehanizma za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu. Težište projekta je na pripremi Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, kroz koji će biti formulisane celovite mere i mehanizmi za prevenciju i zaštitu mladih sportista od nasilnih oblika ponašanja koji se javljaju u ovom okruženju.

Ostvareni rezultati:

  • formirana radna grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu od 9 članova koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, profesionalci iz oblasti sporta, prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja, predstavnik Sportskog saveza Srbije i predstavnici Centra za prava deteta. Tokom 2013. i 2014. godine održano je 5 sastanka Radne grupe;
  • realizovano je 5 fokus grupa s ciljem da se postojeći statistički podaci o pojavi nasilja među i nad decom u sportu obogate ličnim uvidima, neposrednim iskustvom i kvalitativno razmotri zatečena situacija, kao i mogućnosti u razvoju sistema zaštite dece/mladih sportista koji učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima. Fokus grupe organizovane su sa sledećim relevantnim akterima: domaće i međunarodne organizacije koje se u celini ili delom bave prevencijom i zaštitom dece i mladih od nasilja, sportski savezi i treneri koji neposradno rade sa decom i mladima, mladi sportisti i sportistkinje, roditelji mladih sportista i sportski novinari;
  • na osnovu pripremljenog detaljnog plana implementirana je kampanja podizanja svesti o problemu pod nazivom „Poentiraj u sportskom duhu“.
  • Finalizovan i odštampan Model protokola za zaštitu dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima.
  • Publikacija je predstavljena opštoj i stručnoj javnosti na Nacionalnoj konferenciji „Unapređenje sistema zaštite dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima“ koju je organizovao Centar za prava deteta u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije uz finansijsku podršku Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Nacionalna konferencija održana je 25. marta 2014. godine u sali „Srbija“ u Palati Srbija.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina